Kultura a umění

Tvorba v umění začíná vizí

Obrázek nebo fotografie#11401 Obrázek nebo fotografie#11412

Hned tři výstavy měl (či ještě má) na jaře a začátkem léta Vladimír Hanuš (nar. 1961), malíř osamělec tvořící ve vsi Debřece u městečka Skuhrov nad Bělou ve východních Čechách.

„Tvorba v umění začíná vizí“

František Kupka 

Oblast východních Čech pod Orlickými horami, kde Vladimír Hanuš žije, je země zaslíbená pro mystiky a vizionáře, odtud pocházeli "blouznivci našich hor", zdejšími rodáky jsou František Kupka a Josef Šíma. V tom kraji je zázračné světlo. A zatímco František Kupka a Josef Šíma si toto světlo zapamatovali a pak jeho paprsky pokládali na plátno či na papír v Paříži, centru tehdejšího uměleckého světa, Vladimír Hanuš zůstal - a zůstává - u jeho zdroje. Má to své výhody ­− což je na obrazech Vladimíra Hanuše, pohybujících se většinou někde na volné hranici mezi abstrakcí a krajinomalbou, určitě znát. Ale i své nevýhody, ovšem jen ty nevýhody, které za takové pokládá svět založený na vnějším úspěchu a finančním ohodnocení. Prostě, přestože žijeme v době internetu, který si našel cestu i do té nejmenší české vsi, je těžko být známým a slavným malířem a celá léta z Debřece u Skuhrova nad Bělou prakticky nevystrčit nos. Takto žil i Bohuslav Reynek v Petrkově. A sláva a fantastické ceny Reynkových grafik, vypadá to, přicházejí na řadu až v roce 2014, kdy se - po svém − Reynkova díla chopil velkopodnikatel v oboru reklamy.

Problém je v tom, že i mystik musí z něčeho žít, obzvláště když má rodinu. A současná Česká republika pro umělce, kteří se nezařadili do světa komerce, příliš pochopení nemá, přesněji vůbec žádné. A malíř, který nedochází do společnosti a nemá kontakty s veličinami byť jen krajského formátu, ani s případnými kupci, tedy s veličinami finančního formátu, své obrazy prodává dosti těžko, byť by byly sebelepší. Byť by byly tak dobré, jako jsou obrazy Vladimíra Hanuše. Soustředěná práce na díle, to je cesta k jejich kvalitě. Práce nepodložená darem talentu samozřejmě k vytvoření něčeho podstatného vést vůbec nemusí, ale práce Vladimíra Hanuše na talentu postavena je. A malíř ve své poustevně došel nejen k obrazům působícím neobyčejnou duchovní silou, ale i sám se stal vidoucí osobností. Zatímco v mládí, tak jako mnohé mladé lidi, ho "zázračno" oslovilo jako "zjevení" či "osudové setkání", dnes je pro něj harmonickou a dalo by se říci "běžnou" součástí jeho života.

U příležitosti umělcova "galerijního jara" vydalo nakladatelství Arbor vitae Vladimíru Hanušovi jeho první knižní monografii. Knížka je to velmi pěkně vypravená, reprodukce jsou kvalitně vytištěny, v textu se dočteme základní informace o autorovi. Výstava viděná naživo přináší samozřejmě mnohem více: obrazy Vladimíra Hanuše bylo letos na jaře možné vidět v Galerii výtvarného umění v Náchodě a ještě je možné se na ně podívat (na poslední chvíli) v galeriích na náměstí v Chebu a v Pardubicích. Určitě to stojí za to a monografie uložená doma v knihovně pak pomůže vybavit si ten prchavý zážitek.

Obrazy Vladimíra Hanuše jsou křehké, při prvním setkání mohou na návštěvníka galerie snad působit až příliš nenápadně, zvláště vzhledem k současné ukřičené a nervní době. Není to prvoplánová mystika, která by počítala s efektními dojmy. Malba je hlubší, a je také třeba se na ni nejen "dívat", ale i "hlouběji do ní pohlédnout". Teprve tak nacházíme její hodnotu. Zaslechl jsem i poznámky o určité odvozenosti tohoto díla, ve smyslu "tohle všechno jsme už dávno někde viděli". Neviděli. Přestože si duchovní malba tohoto typu ze samé své podstaty nemůže klást jinakost a novost jako nějakou podstatnější hodnotu, právě hloubkou svého niterného prožitku je stále nová a stále znova se obnovující. Čehož nelze dosáhnout žádnými vnějšími prostředky, ale právě jen vnitřní cestou. Po té se Vladimír Hanuš vydal a stále po ní kráčí. A je tím v současném českém výtvarném umění velmi, velmi výjimečný.

Výstavy:
Vladimír Hanuš: Obrazy, kresby, objekty. Galerie výtvarného umění v Náchodě, Zámecká jízdárna, 28. 2. - 13. 4. 2014.
Vladimír Hanuš: Přistupování k polím. Východočeská galerie Pardubice, Dům u Jonáše, 2. 4. - 8. 6. 2014.
Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř. Galerie výtvarného umění Cheb. 1. 5. - 15. 6. 2014.

Monografie:

Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř. Koncepce a text Marcel Fišer. Arbor vitae, Praha 2014.