Komentář

Proti slučování obcí

Vesničko má středisková... Foto www.filmovamista.cz

Argument technokratický či vlastivědný.

Je pravda, že v České republice je mimořádně mnoho obcí - základních samosprávných územních jednotek (celoplošných v tom smyslu, že s výjimkou vojenských újezdů pokrývají celé území státu). V některých letech míváme nejmenší obce ze všech členských států EU, každopádně jsme na špičce (nebo na chvostu, to je jen otázka úhlu pohledu) spolu s Kyprem, Francií a Slovenskem.

Jak nedávno kdesi shrnul sociolog (a právník) Michal Illner, v minulých dekádách byly vcelku podrobně prozkoumány závislosti různých aspektů a oborů výkonu veřejné správy na velikosti obcí. Žádná "ideální velikost" z toho ale nevzešla, protože je to historická či obecněji kulturní a hlavně politická záležitost.

V rámci zmíněné EU kolísá velikost průměrné obce (co do počtu obyvatel) bezmála v rozsahu dvou řádů - na druhém konci žebříčku, než je ČR, jsou Anglie a Wales s průměrem přes 152 000 obyvatel v jedné obci.

Je pravda, že potřebná kvalifikace se snáze zajistí při menším počtu obcí, přesněji obecních úřadů, ale přesně naopak je tomu s dostupností.

To všechno byl jen obšírný úvod.
Pracuji teď na přípravě strategie rozvoje našeho mikroregionu, plným titulem "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Sdružení Růže v období 2014-2020". Jako každá slušná strategie má i tato na svém začátku popisnou a analytickou část.

No a při jejím zpracování jsem zjistil, že spousta údajů z nejrůznějších oblastí života, tedy i z těch, které se samosprávy vůbec netýkají, je dostupná (zjišťovaná a uchovávaná) právě pro úroveň obcí. Chtěli jsme mít popis co nejlepší, nejpodrobnější, takže co šlo, zjišťovali jsme i pro podrobnější úroveň - části obcí, resp. místní části nebo základní sídelní jednotky, lidově občas také zvané osady. Předně tyto všechny pojmy nejsou synonyma, ale co je nejhorší, dostupných údajů na této "pod-obecní" úrovni je pramálo. Ze socioekonomické oblasti prakticky jen to, co se zjišťuje jednou za 10 let při sčítání lidu, domů a bytů, a toho není mnoho (ve srovnání s tím, co se každoročně nebo i ještě častěji zjišťuje pro obce).

Takže jestli chceme mít dobré nejen nejrůznější strategie, ale i celkové povědomí o stavu naší země (poetičtěji: její obraz), zachovejme obce a nenuťme je ke slučování. V zájmu úplnosti, podrobnosti a plastičnosti toho obrazu, v zájmu solidní vlastivědy.