Poezie

Letní noc

Kitty Lange Kiellandová: Letní noc. Olej na plátně, 1886. Foto www.nasjonalmuseet.no

Letní sonet F. X. Šaldy, legendárního kritika a zneuznaného básníka.

Ve mlze večera juž tonou lesy,
a ticho měkké, snící, které bývá,
kdy večer s nocí ve objetí splývá,
se na krajinu zdřímlou tiše věsí.

Pták jenom probudiv se ze sna kdesi
se zved se vzkvetlé, volné stromu sněti
a ve tmě modravé jak jiskra letí…
Teď měsíc z bludných mraků lehké směsi

sám vyplul volně velký, vítězící,
a jehly své jak velká kopí tkvící
do snících korun vzkvetlých stromů metá…

Z jich větví mlha táhne ku měsíci,
jenž v páry lemu, oblak ve směsici
své světlo lije v noc tak plnou léta!

František Xaver Šalda (22. 12. 1867, Liberec – 4. 4. 1937, Praha) byl český publicista, překladatel a uměnovědec, vycházející z vitalismu, představitel tzv. duchovědného směru (programový spis Boje o zítřek), přispěvatel do Ottova slovníku naučného a vydavatel časopisů Tvorba a Šaldův zápisník. Sonet publikovaný v Lumíru roku 1885 pochází ze souborného vydání F. X. Šalda: Básně (Torst, 1997).