Fejeton

Církev

Obrázek nebo fotografie#11712

Krátký fejeton v dialozích podle skutečné události.

„Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“

Lukášovo evangelium

První patro

On: Klep klep. Dobrý den. Můžu?

Ona 1: Dobrý den, co si přejete?

On: Víte, já pracuji v jedné pobočce téhle dobročinné organizace, kde se staráme o lidi bez domova. Vím, že organizace nese jméno církve, ale na školení nám řekli, že naše církev je jen jedním z několika zdrojů jejího příjmu. Tak jsem se chtěl zeptat: Kolika procenty se naše církev podílí na financování naší organizace?

Ona 1: A k čemu to potřebujete?

On: Chtěl bych o tom napsat článek?

Ona 1: Článek do našich novin? A kdo vás tím pověřil?

On: Ne, to má být článek do jiných novin.

Ona 1: A tím vás pověřil kdo?

On: Nikdo.

Ona 1: Aha.

(Telefonuje. Pak se obrátí k příchozímu.)

Jděte, prosím, o patro výš, kancelář 276.

Druhé patro

On: Klep klep. Dobrý den. Můžu?

Ona 2: Můžete co?

On: Vejít a zeptat se…

Ona 2: Aha, už jsem slyšela. No, víte, k poskytnutí té informace by musel dát svolení mluvčí.

On: To není veřejná informace? Vždyť na svých stránkách máte napsáno, že hospodaření organizace je každý rok transparentně shrnuto ve veřejné firemní ročence.

Ona 2: (Rozzáří se.) A jo, vidíte, ono je to v ročence!

(Vytáhne ročenku ze skříně a podává ji Jemu. Náhle se zamračí.) A nebudete to nikde šířit?

On: No, já to, jaksi – potřebuji ke článku, který chci psát do novin.

Ona 2: A nejsou to noviny nepřátelské církvi?

On: Jak se to vezme…

Ona 2: Kolik lidí je čte?

On: Nejvýš tisíc.

Ona 2: Tak to jo.

On: (Nahlíží do ročenky.) Tohle je ale ročenka jen naší církevní provincie. Já bych potřeboval údaje celostátní organizace.

Ona 2: Tak to musíte o patro výš k panu mluvčímu. Číslo dveří 376.

Třetí patro

ON 1: (Telefonuje.) Ano, ano. Sbohem. (Dotelefonuje.) Copak si přejete?

On: Potřeboval bych vědět, kolika procenty finančních zdrojů se církev podílí na provozu organizace, která nese její jméno.

ON 1: To je zcela neveřejná informace.

On: Tady v té ročence to stojí zcela veřejně.

ON 1: Ano? A co tedy potřebujete ode mě.

On: V ročence jsou údaje, které se týkají jen organizace fungující v naší církevní provincii, ale já bych potřeboval údaje z celostátní organizace.

ON 1: (Vstane od stolu a dlouhým apoštolským krokem začne kráčet po kanceláři.) Človíčku zlatý, to nebude žádná lehká věc. U nás jsou všechny statistiky vytvářeny jen na úrovni organizace v církevních provinciích, což je náš základní útvar. Jestli vůbec existují nějaké celostátní statistiky, o tom například já ani nevím. To byste se musel zeptat pana provinciála. O patro výš, číslo dveří 476. (Bere do ruky sluchátko telefonu.)

Čtvrté patro

On: Klep klep. Dobrý den…

ON 2: Všechno vím…

On: Tak to byste mi mohl říct, z kolika procent se církev podílí na provozu organizace, která nese její jméno a kterou jste vy sám ve své knize „Živote s Bohem…“ nazval vlajkovou lodí církve.

ON 2: Bohužel jen z osmi. Myslel jsem, že po té knize nám dají víc…

On: A nemyslíte, že by to procento mohl zvýšit majetek, který teď dostane církev v restituci?

ON 2: Nemyslím. Nechají nám jen to, co máme teď. Ale, prosím vás, nikam to nepište.

Jinak nám to seberou.