Čtrnáctideník Kulturní noviny

30. číslo pondělí 28. 7. 2014

Téma Vzdělávání

Co vše zmůže děkan?

Budova Fakulty architektury na Poříčí v Brně. Foto Wikimedia Commons

Doposud neukončená volba děkana na Fakultě architektury VUT v Brně je nejen obrazem poměrů v akademickém prostředí, ale také modelovým případem pro reflexi a budoucí vývoj.

Dramatické události kolem volby děkana na Fakultě architektury Vysokého učení technického (FA VUT) nezačaly až dnem 25. března. Tehdy se však poprvé veřejným aktem −  první neúspěšnou volbou − vyhrotily mocenské a osobní rozpory, které v prostřed ... více »

Kultura a umění

Oblomovština v 21. století: současné poznámky ke čtení Gončarova

Oleg Tabakov ve filmové verzi Oblomova. Foto www.kinopoisk.ru

Literární klasika jako inspirativní zdroj pro sociologické a psychologické úvahy.

Bývalí studenti profesora Jaroslava Stříteckého při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně s oblibou vyprávějí, jak je jejich pedagog za normalizace vyučoval sociologii na klasických literárních dílech Goethových, Schillerových nebo Dos ... více »

Kultura a umění

Bože, to je krásný obrázek, a namaloval jsem jej já sám

Jan Dočekal. Foto archiv KN

Rozhovory 2005-2013, tak zní nekomplikovaný název sborníku, do kterého Jan Dočekal soustředil texty, z nichž většina vyšla v odborném výtvarném či denním tisku nebo na internetových stránkách. V knize mají upravenou podobu.

Jan Dočekal (nar. 1943) je výtvarník, historik umění a kulturní publicista. Je také spoluautorem Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2013 a autorem dalších publikací věnovaných výtvarnému umění. V roce 2005 například vydal dvo ... více »

Literární ukázka

Počteníčko: Správkař nebo cyklista?

To je věčná záhada, kam se vždycky ztratí šrouby. Foto www.bicycling.com

Dobré rady pro cykloturistiku od autora nanejvýš povolaného, jakým byl Jerome Klapka Jerome.

Překontroloval jsi každou součástku?" Řekl jsem pevně: "Nepřekontroloval, a nikdo je překontrolovávat nebude! Kolo je ve stavu pojízdném a ve stavu pojízdném až do našeho odjezdu zůstane! Mám totiž zkušenosti s tímhle "překontrolováním ... více »

Fejeton

Obraz

Obrázek nebo fotografie#11748

Z jakých barev se skládá obraz ve vašem pokoji?

Když mi bylo deset let, míval jsem záložku do knihy s výjevy ze západoněmeckých mayovek s Pierrem Bricem. Když mi bylo deset let, chodil jsem z biografu domů s Vinnetouovými pohyby, slovy, záměry. Tehdy do naší vesnice přijela pouť a s ní ... více »