Kultura a umění

Navštivte Peru!

Halucinační malba Otto Plachta.

Navštivte Peru!, tak se jmenuje básnická sbírka Jana J. Nováka. O Peru se v ní ale nepíše. Ve Špálovce v Praze na Národní třídě zato až do konce srpna vystavuje český malíř Otto Placht, který Peru navštívil mnohokrát, a přestavuje zde obrazy, jejichž tématem je peruánský prales.

Tvorba Otty Plachta (nar. 1962) mne zaujala už na počátku devadesátých let, tehdy byly hlavním tématem jeho obrazů "fraktály". A nepochybně byl v jeho tvorbě zřetelný i vliv drog, což bylo pro svět českého umění v těch časech něco nového a báječného. Zvláště v protikladu k normalizační šedi, jejíž éra tehdy skončila.

Když se pak v roce 1997 konala "peruánská" výstava Otty Plachta ve Špálovce, připadala mi naprosto úžasná. Téma bylo v té době ještě velmi, velmi exotické a turistů z České republiky do Peru ještě tak moc nejezdilo. A vypadalo to fantasticky, že český malíř odjede do Jižní Ameriky a namaluje tam skvělé obrazy. Bylo to něco, jako když odjel Gauguin na Tahiti. Drogová scéna ještě nebyla tak masově rozšířená, jako je dnes, a vytvářet obrazy na základě zkušeností s exotickou přírodní drogou ayahuascou se zdálo být objevné a přitažlivé. A obrazy Otty Plachta se jevily být na plátně zhmotněnými vizemi kosmického významu.

Od výstavy ve Špálovce uplynulo sedmnáct let. Do Peru za ayahuascou dnes z České republiky jezdí leckdo. A já po těch letech marně hledám smysl toho, aby český malíř maloval v peruánském pralese. Možná to ale připadá nesmyslné jenom mně, žijeme v éře cestovatelů, kteří křižují celý svět a s neutuchajícím entuziasmem pronikají i do jeho nejzapadlejších koutů. Aby našli - co vlastně? Jenže většina z nich se domnívá, že nalezla. Tak jako malíři, kteří přijíždějí ze všech koutů světa do Peru a svá díla zde vytvářejí na základě vizí odvíjejících se z užívání ayahuascy. Kolik takových malířů dnes je? Stovky? Tisíce? Ještě víc? Stačí zadat v googlu do vyhledávání obrázků "ayahuasca painters" nebo "ayahuasca painting". Jsou samozřejmě i domorodí malíři. Na obrazovce vypadají jako velmi dobré obrazy peruánského umělce (a šamana) jménem Pablo Amaringo (1938-2009), o kterém v době před masovým rozšířením internetu, tedy v době první peruánské výstavy Otty Plachta ve Špálovce, neměl v České republice nejspíš nikdo ani ponětí.

V České republice máme na téma ayahuasca ve výtvarném umění, pokud vím, právě jen Ottu Plachta. Z jeho současné výstavy ve Špálovce nemůžu mít jiný dojem než ten, že z duchovního prozření na základě peruánské drogy, které slibovaly jeho obrazové kosmologické vize, po sedmnácti letech mnoho nezbylo. Dnes ve Špálovce visí výtvarné ztvárnění ne zrovna moc dobrých drogových zážitků, něco pozitivního se tu hledá jen velice obtížně. Navíc ayahuasca, tak jako žádná droga, včetně v České republice tradičního alkoholu, sama o sobě umění nevytvoří a vytvořit nemůže. I když jistě může k jeho vytvoření napomoci, záleží na každém, jak si s "drogovým prozřením" poradí. V Peru mají na zacházení s tímto nápojem speciálně vyškolené šamany, kteří si své znalosti předávají z generace na generaci zřejmě už tisíce let. Svět umění ale takové šamany, jež by v kritické chvíli byli přítomni u prozírání umělců či u jejich dalších vizí, prostě nemá a neměl.

Nemůžu si pomoci, ale řada obrazů ve Špálovce se mi navíc jeví, jako že jsou odbyté, ať už se tomu tak stalo z jakéhokoliv důvodu. Obrazy, které Otto Placht maloval na počátku svého peruánského období, byly velmi precizní.
Básník Jan J. Novák (nar. 1938) Peru nikdy nenavštívil, ale jeho sbírka Navštivte Peru! sílu vize i představ až halucinačních určitě má. Na výstavě malíře, který Peru navštívil mnohokrát a také se oženil s indiánkou, čili má Peru pořád doma, i když právě žije v České republice, jsem však nenašel vize, ale něco, co na mne působilo jako turistické či drogové kulisy; jako něco, co nebylo vytvořeno s vírou v umění ani s vírou ve svět, který přesahuje všední "reálno". Ty obrazy jsou ze všeho nejvíce otisky velmi reálného a vlastně všedního světa současnosti, jehož jsou drogy běžnou součástí a v němž funguje hlavně to negativní, co je v drogách přítomno. Před sedmnácti lety to bylo maličko jinak. Na výstavě ve Špálovce i v české společnosti.

Otto Placht: Metamorfy pralesa. Špálova galerie, Praha, 27. 6. - 31. 8. 2014.