Kultura a umění Kultura

Letem světem Dalibora Chatrného, světem narušitele hranic divácké percepce

Propagační materiál výstavy Foto autorka

Na Špilberku poslední srpnový den končí první ze série výstav věnovaných Daliboru Chatrnému a jeho následovníkům. Muzeum města Brna se rozhodlo vyjádřit poctu tomuto výjimečnému výtvarnému umělci a v nově zřízené Příležitostné galerii umístilo soubor interpretací fotografických scenérií Letem českým světem, které vytvářejí doplňkovou výstavu ke stálé expozici Od moderny po současnost.

Malíř, grafik, pedagog a především experimentátor s novými tvůrčími postupy, formami a materiály, neúnavný hledač nových podnětů. Tak by se možná dal charakterizovat Dalibor Chatrný, konceptuální umělec výjimečný svojí otevřeností v používání tvůrčích postupů.

Bývá zařazován nejčastěji mezi autory pracující s principem hry, on sám však byl, jak uvádí například v dokumentu Kreslen světem, spíše skeptický k jakýmkoliv příliš fixním způsobům kategorizace ("Když kunsthistorici zjistí, že si hraju, tak jo, tak si asi hraju.").

Jen máloco je totiž Chatrného tvorbě natolik cizí jako slovo konvence. Je naopak plná mísení nepravděpodobných kontextů, často postavená na dualismech, kontrastech a překvapivých kombinacích. Autor vstupuje do jednoho média, nebo uměleckého díla, například fotografie, a posouvá je ve zcela jiný umělecký tvar. Nechá se fascinovat různými materiály a ozvláštňuje zdánlivě samozřejmé a dokončené formy. Jeho bezprogramovou a nemetodickou metodou prosvítá neukojitelná zvídavost a touha po poznání nového a doposud nevyzkoušeného, neosvědčeného a neprobádaného. O jeho tvůrčí produktivitě vypovídají i přesahy jeho aktivit do dalších uměleckých sfér, třeba do světa hudební avantgardy: spolupracoval mimo jiné s brněnskou Tvůrčí skupinou A, konkrétně se skladatelem Aloisem Piňosem, s nímž v roce 1970 vytvořil tři audiovizuální kompozice Mříže, Genesis a Statickou kompozici, z nichž první jmenovaná formálně provokovala do té míry, že si vysloužila oficiální zákaz režimu a skončila v trezoru.

Jedním z permanentních témat Chatrného tvorby je artikulace prostoru a prostorových vztahů. Důležitý okruh vázaný na fenomén prostoru potom představují Chatrného vstupy do fotografií (například do fotografií vyřazených Jindřichem Štreitem, které oživuje použitím provázků) nebo tištěných předloh. Právě výstava Letem světem je tvořená souborem interpretací fotografií, kdy Chatrný formou koláže vstupuje do původního fotografického materiálu z knihy Letem českým světem s podtitulem Půl tisíce fotografických pohledů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Publikaci vydal nakladatel J. R. Vilímek v roce 1898 a obsahuje fotografie nejrůznějších významných památných míst, přírodních zákoutí, částí měst nebo architektonických památek pořízené několika desítkami dobových fotografů. Chatrný při modifikaci fotografického materiálu používal vlepený černý trhaný papír, ale také notovou partituru, ručně psanou Miloslavem Ištvanem. Celý cyklus koláží zahrnuje více než stovku listů, z většiny datovaných k roku 1977, v některých případech k roku 1998.

Výstava trvá do konce srpna, ale je pouze první ze série expozic věnovaných odkazu Dalibora Chatrného. Následovat by měly výstavy jeho dcery Dany a posléze jeho blízkých přátel, Roberta Hliněnského a Františka Šenka.

Při této příležitosti je využíván nový galerijní prostor Muzea města Brna na Špilberku, chodba přiléhající ke stálé expozici mapující současné výtvarné umění. Měly by sem směřovat především práce na papíře, které nesnesou dlouhodobý kontakt se světlem, přesto je ale na místě se ptát, zda by Chatrnému lépe nepříslušela větší samostatná výstava, přes kterou by často jen neprocházeli lidé směřující k stálé expozici. Role doplňkové expozice je v tomto ohledu poněkud nevděčná.

Tak nebo jinak, tvůrčí potenciál Dalibora Chatrného byl opravdu fascinující a můžeme jen doufat, že alespoň procento této schopnosti fascinovat a fascinace dokázal na diváka přenést také projekt Letem českým světem. V případě Dalibora Chatrného šlo o svět narušitele hranic divácké percepce. Svojí přirozenou radostí z tvorby nehledící na očekávání dobového publika se často stával jakýmsi tvůrcem bezděčné závažnosti.

Dalibor Chatrný: Letem českým světem. Příležitostná galerie ve 3. patře hradu Špilberk, Brno, 28. května − 31. srpna 2014. Kurátorka Ilona Víchová.

Biografické údaje

Dalibor Chatrný se narodil 28. srpna 1925 v Brně. V letech 1945−1949 byl posluchačem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, v letech 1949−1953 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Na sklonku 50. let byl členem skupiny Profil 58, začátkem let šedesátých přešel do skupiny Parabola. V druhé polovině 60. let se aktivně podílel na akcích a výstavách Klubu konkretistů. Od roku 1964 byl více než dvacet let pedagogem na střední Škole uměleckých řemesel v Brně (oddělení propagační grafiky). V devadesátých letech působil na Akademii výtvarných umění v Praze, na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (katedra scénografie). Dalibor Chatrný zemřel 5. července 2012 v Rajhradě u Brna.

Ocenění

· 1960 Cena Antonína Procházky

· 1968 1. cena na bienále Výzkum grafiky

· 1985 Cena 4. bienále evropské grafiky

· 1997 Cena Vladimíra Boudníka, grafika roku 1996

· 2000 Cena Michala Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění

· 2001 Cena Sdružení A − R Christmas 2001

· 2006 Cena města Brna za celoživotní dílo

· 2007 Cena ministra kultury ČR

· 2011 Umělec má cenu