Literární ukázka

Počteníčko: Tak pravil Velký strážce

Pablo Picasso: Housle, 1912, koláž, 62x46 cm. Repro www.wikiart.org

Rozmanitá životní pozorování zaznamenaná Jiřím Oličem.


Dobrý vypravěč
Dobrý domorodý vypravěč připomíná Hemingwaye: začíná svůj příběh ztrátou krávy a končí nalezením krávy.

Gramatika
Mluvíš-li o dvou antilopách, opakuj větu dvakrát.

Dobrý hasič
Hasič by neměl být nebezpečnější než oheň.

Směrem k horizontu
Kráčí-li velký herec směrem k horizontu, nezmenšuje se.

Rudí
Indiáni sice byli rudí, ale nikdy nebojovali za mír.

Čepice
Jazzový hráč bez čepice je jako křoví bez policajta.

Krátké skladby
Neexistují žádné krátké jazzové skladby.

Metafyzik
Zvoní-li telefon a zvony současně, policajt nejdřív vezme zvony.

Absolutní revizor
Je to revizor maskovaný za revizora.

Odznak
Odznak bez revizora, poloviční odznak.

Něco
Baroko je rokoko, kterému něco chybí.

Mrkev
Brousíš-li mrkev, létají zdravé jiskry.

Norské otázky
Jsou to otázky, na které existují pouze norské odpovědi.

Houby
Nikdy nesbírej houby, které jsou vyšší než ty.

Neznámí
Nikdy se neseznamuj s neznámými lidmi nebo zanedlouho žádní nebudou existovat.

Mouchy
Ačkoli nemají hymnu ani hudební sluch, neustále stojí v pozoru.

Granát
Granát se většinu času nudí.

Reklama
I dobrá reklama potřebuje reklamu.

Picassovy housle
Nespornou předností kubistických houslí je skutečnost, že se s nimi dá štípat dřevo.

O sportovcích
Tmaví jsou rychlejší, lesklí nejrychlejší.

Delfín
Špion maskovaný za delfína je hravější.

Kufr
Ulomíš-li turistovi kufr, naroste mu nový.

Častý jev
Ve školách jsou častým jevem ukazovátka, na jejichž koncích jsou učitelé.

Smrt
Smrt má největší kozy na světě.

Zdraví
Smrt škodí zdraví.

Jiří Olič (1947) je básník, esejista a kunsthistorik, autor Čtení o Jakubu Demlovi a kroniky svého rodu Volyňský dalekohled. Ukázky pocházejí z knihy Velký Strážce (Petrov, Brno 1995).