Čtrnáctideník Kulturní noviny

38. číslo pondělí 22. 9. 2014

Téma Věda

Problém dyslexie – proč se jím zabývat a perspektivy řešení

Foto Education International

Česká společnost Dyslexie uspořádala 17. září v Brně seminář o on-line pomůckách, které mohou pomoci dyslektikům snadněji zvládat jejich omezení a začlenit se ve větší míře do společnosti. Těžištěm byla prezentace mezinárodního projektu Literacy, který má vyústit ve spuštění multifunkčního portálu pro dyslektiky v několika jazycích.

Co je to dyslexie, to ví dnes pravděpodobně většina společnosti. Nebylo tomu tak vždy − specifická porucha čtení, která je spojena se změnami ve struktuře mozku oproti "normálu", byla dříve často vykládána jako lenost či záměrné vyhýbání se učení. O ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Skotsko po referendu: Co ještě chybí na cestě k demokracii?

Výsledky skotského referenda podle volebních obvodů (čím tmavší barva, tím víc odpůrců nezávislosti). Repro Wikimedia Commons

Tento text byl psán den před skotským referendem. Týká se otázek, které nezmizí ze světa s kladným ani záporným výsledkem hlasování o skotské nezávislosti.

Ano, samozřejmě jsem pro samostatnost , ale nejen pro Skotsko - pro všechny, kdekoliv už žijí. Skutečná samostatnost by znamenala, konečně, osvobození od feudálního systému, ve kterém více než polovina Skotska patří pětistovce lidí (tedy necelé se ... více »

Kultura a umění

Josef Váchal černým mágem

Josef Váchal: Sen noci filipojakubské, 1914, barevný dřevoryt, 21x21 cm. Repro www.vachal.cz

V domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí představuje kurátorka Marie Rakušanová Josefa Váchala coby temného až satanského "esoterika".  (Připomínáme, že v úterý 23. září od Váchalova narození uplyne 130 let. Pozn. red.)

Tak široké a různorodé dílo, jako je Váchalovo, je jistě možné vykládat různým způsobem. Přístup, jaký byl zvolen u této výstavy, se opírá jednak o módní vlnu esoteriky v současné společnosti, jednak zdůrazňuje temné, až satanistické stránky Vách ... více »

Kultura a umění

"Kde nyničky, hyn, jsou časové, kdy jenom panstvo jezdilo a lid obecný po sprostu pěšky chodil…"

Obrázek nebo fotografie#12177

"Člověk přítomného věku skládá se prý (kromě peněz) z těla, duše, cestovního pasu a vozidel." Obdobných citátů by z knížky Kázání proti hříchu spěšnosti od Josefa Váchala bylo možné vybrat celou řadu. Tento Váchalův spis vyznívá neobyčejně aktuálně, ovšem není to žádná idylka, jakou si čtenář může "užít" při četbě (a prohlížení dřevorytů) v Krvavém románu či Šumavě umírající a romantické.

V Kázáních proti hříchu spěšnosti (Pragma 2012) se Josef Váchal tvrdě opírá především do automobilismu, byť to není jediná téma knihy, jejíž text se v typicky váchalovských odbočkách rozbíhá k tématům nejrůznějším. Prakticky v celém textu zůstá ... více »

Poezie

Jiří Kolář: Termiti

Termiti. Foto www.morganpestcontrol.com

Jiří Kolář (24. září 1914 - 12. srpna 2002) byl český básník a experimentální výtvarník.

Jsou malí a trpěliví pracují do úpadu, zručně a přesně. Zakopnutí je pro ně neštěstí, zmýlená pohromou. Nejčastěji nekouří a nepijí, dokáží nemožné, vědí jen, co mají provést, jejich srdce má pípy, mozek kontovačky; dnes jsme vytočili litr lásky, ... více »

Literární ukázka

Počteníčko: Inzerát

Studenti pařížské École des Beaux-Arts v ateliéru (foto neznámého autora, konec 19. století). Repro www.atelierspredumarche.ch

Humoreska Františka Gellnera o tom, že nezávislí umělci mívají často tvrdý chlebíček.

Dveře ateliéru se prudce otevřely a zavřely. "Schovejte barvy a štětce, sebevrah jde!" První, kdo na toto upozornění reagoval, byl nahatý model na dřevěném podiu, zrzavý vegetarián, kterému neušlo nic nablízku ani v dálce, pokud se lidskými s ... více »