Čtrnáctideník Kulturní noviny

39. číslo pondělí 29. 9. 2014

Téma

Ve svobodný zemi

Foto Ondřej Němeček

Reportáž ze země, kde dnes znamená teď a tady.

Stojím před vraty zrenovovaného statku, kde je stacionář pro mentálně postižené, a zvoním. Přijel jsem na praxi. Po chvíli se nade mnou otevře okno, ze kterého promluví ženský hlas: "Máš lžičku?" "Nemám," odpovím zmateně. Tvář na chvíli zmizí v ... více »

Komentář Vzdělávání

Pachuť z jedné volby

Foto www.brana-bydleni.cz

Rostislav Koryčánek vzdal 22. září svůj boj o post děkana FA VUT v Brně. Velká skupina vedoucích pedagogů a dále část brněnských architektů si oddechla. Ideová revoluce se nekoná. Další vývoj ukáže, nakolik je to skutečné vítězství a jestli se jen neoddálilo řešení problémů - generační výměny a širšího pohledu na architekturu a její roli ve společnosti.

Fakulta architektury je specifické učiliště, jehož pravým a základním společenským posláním je vychovávat profesionální architekty (tedy nikoli ty, co se o architekturu jen zajímají). Úkolem těchto profesionálů je navrhovat domy a města a používat ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Nově vydané sborníky esejů Milana Kundery přináší existenciální sondy ze světa umění románu

Milan Kundera. Foto archiv KN

V brněnském nakladatelství Atlantis vyšly pátý a šestý svazek esejů Milana Kundery, oba obsahující texty dosud nepublikované v češtině. První z nich zahrnuje krátká zamyšlení a Kunderovy definice nejrůznějších pojmů a lidských situací, v závěrečné části se autor zabývá především uměním románu.

Druhá z knih je věnována Kunderovým literárním, filmovým a jiným oblíbencům, tedy těm, kterým po umělecké stránce důvěřuje a kteří tak vytvářejí "zahradu těch, které má rád." Stejně jako v případě svazku Nechovejte se tu jako doma, příteli ... více »

Kultura a umění Kultura

O Protimluvu před ProtimluvFestem

Nádražní ulice v Ostravě, dějiště Protimluvfestu. Foto Wikimedia Commons

V polovině října proběhne v Ostravě osmý ročník literárního festivalu ProtimluvFest, v červenci vyšlo dvojčíslo časopisu Protimluv, který vychází už třináctým rokem. Protimluv je také nakladatelství a pro ostravskou literární scénu posledního desetiletí měly aktivity Protimluvu význam zcela zásadní.

Psát o jednotlivých číslech časopisů do jiných časopisů není moc smysluplné, tato poznámka je ale také pozvánkou na říjnové literární čtení v Ostravě a zmíní se i o literárním dění v Ostravě obecněji. Poslední dvojčísl ... více »

Kultura a umění

Koláž pro Koláře

Obrázek nebo fotografie#12239

Pod dojmem platnosti věty "přiznání je polehčující okolnost" Kulturní noviny odhalují mystifikaci večera věnovaného výročí narození básníka a výtvarníka Jiřího Koláře.

Dne dvacátého čtvrtého září tohoto roku vyslala Česká národní banka do oběhu stříbrnou minci v hodnotě 500 korun, "na lícní straně mince je motiv jablka polepeného texty, které jsou ztvárněny technikou zvanou chiasmáž (…), na rubu mince je portrét J ... více »

Literární ukázka

Počteníčko: Pnin

Obálka prvního vydání Nabokovovy čtvrté anglicky psané knihy. Repro www.shared.com.au

Konec září znamená mimo jiné začátek akademického roku. Snad nejpřesněji popsal náladu tohoto období Vladimir Nabokov ve svém románu o ruském emigrantovi, ztěžka se protloukajícím americkým univerzitním systémem.

Začal podzimní semestr roku 1954. Na mramorové šíji ordinérní Venuše v hale Humanitních věd se opět objevil rumělkový otisk rtěnky imitující polibek. Ve Waindellském věstníku se opět zabývali "problémem parkování". Horliví studenti prvního ročn ... více »

Fejeton

Václav

Foto autor

Fejeton-sen

U dveří našeho bytu někdo zazvonil. Otevřel jsem dveře a za nimi stál muž, kterého jsem neznal, a ačkoli nic neříkal, cítil jsem, že mám jít s ním. Šli jsme po schodech našeho paneláku dolů až do prádelny, která je pod úrovní ulice. Uprostřed ní ... více »