Kultura a umění Kultura

O Protimluvu před ProtimluvFestem

Nádražní ulice v Ostravě, dějiště Protimluvfestu. Foto Wikimedia Commons

V polovině října proběhne v Ostravě osmý ročník literárního festivalu ProtimluvFest, v červenci vyšlo dvojčíslo časopisu Protimluv, který vychází už třináctým rokem. Protimluv je také nakladatelství a pro ostravskou literární scénu posledního desetiletí měly aktivity Protimluvu význam zcela zásadní.

Psát o jednotlivých číslech časopisů do jiných časopisů není moc smysluplné, tato poznámka je ale také pozvánkou na říjnové literární čtení v Ostravě a zmíní se i o literárním dění v Ostravě obecněji.

Poslední dvojčíslo časopisu Protimluv má 128 stran a zachycuje jednak situaci na ostravské literární scéně, jednak nahlíží do literatury světové, což je pro Protimluv typické už řadu let. Na jeho stránkách se setkávají autoři regionu s autory z nejrůznějších zemí světa, takže nikdo nemůže Protimluv označit pouze za časopis regionální. I když autoři místní jsou jaksi stálí, zatímco ti světoví se obměňují. Zájem o autory z Polska, k němuž má Ostrava blízko geograficky, to je také stálice Protimluvu, stejně jako publikování literátů z rovněž Ostravě blízkého Slovenska.

Pokud jde o ostravskou scénu, Protimluv se nikdy nestal hlásnou troubou některé ostravské partičky, ale prezentuje autory nejrůznější a zachycuje tak celou šíři ostravského literárního dění. Což je nutno ocenit, zvlášť s přihlédnutím k mnohaleté výdrži, kterou v tomto směru Protimluv má. A ač je vystaven nátlaku různých skupin i jednotlivců, kterým je otevřenost Protimluvu proti mysli, jde si stále a vytrvale svou cestou.

Časopis Protimluv se nikdy nezabýval jenom literaturou, i když ta v něm měla vždy prvotní význam. Po léta zde vycházejí texty také o výtvarném umění, o hudbě vážné i punkové, o architektuře, filmu, divadle, našla by se i témata filosofická či sociologická. To všechno dohromady je reflexí uměleckého života Ostravy. Jiný časopis takové úrovně, s tak širokým záběrem a s takovou výdrží Ostrava v současnosti nemá a ani po roce 1989 neměla.

V dvojčísle 1-2/2014 nechybí členové "staré party" ostravských literátů Jaroslav Žila, Marek Pražák či Irena Šťastná, jsou tu ale zastoupeni i ostravští autoři teprve nastupující jako Jiří Měsíc. A je tu i autor stojící zřejmě úplně stranou, narozený v šedesátých letech, ale mně zcela neznámý, Marek Piętoň (pokud to tedy není pseudonym).

Autorů světové literatury se v tomto čísle Protimluvu sešlo opravdu hodně, nemá smysl je jednotlivě vyjmenovávat. Zastoupeny jsou kromě tradičního Polska a Slovenska i Bělorusko, USA, Čína a přítomny jsou i dvě židovské autorky.

Překladové literatury ve formě knížek u nás vychází mraky, ale časopisecky se jí zabývá systematicky jen Plav a dejme tomu Souvislosti, občas vyjdou překlady ve Tvaru, v A2 nebo v Kontextech. Všechny obvykle sázejí na jistotu a typické je uvádění všelijakých literárních cen, které současný autor získal, nebo zásluh, které má spisovatel už dávno prověřený časem. Protimluv uvádí i překlady literátů "nevývozních" a neznámých. Ne vždy se trefí, ale každopádně je to zajímavější než číst pořád dokola euro-americký střední proud, ať už poezie nebo prózy.

V nejnovějším Protimluvu mne z překladů zaujala divadelní (možná nehratelná) hra Lecha Brywczyńskeho. Dramatik a básník v Polsku nijak zvlášť známý, žijící po celý život ve stotisícovém městě Elbląg, které leží šedesát kilometrů od "Grassova" Gdaňska. Jeho text mi cosi z Güntera Grasse připomněl, něco zas ze Slawomira Mrożka. Svižně napsaná moralita, tematicky například o "špinavých penězích", ale zdaleka nejen o nich a naprosto ne prvoplánová.

Kritického vyjádření se ke společnosti v Bělorusku a vůbec leckde po světě je v tomto čísle Protimluvu dost, domácí autoři jsou ale, zdá se, se současnou českou společností docela spokojeni, tak to alespoň vyznívá z jejich textů v časopise otištěných. V postojích literátů tuzemských a netuzemských tak dochází k jistě zajímavému protikladu.

Určitě bude zajímavý a pravděpodobně plný různých protikladů i říjnový ProtimluvFest v Ostravě. Sám název Protimluv už v sobě obsahuje protiklad a také určitou nejistotu a tápání, které je ale také možné nazvat setrvalým hledáním a tázáním se. A takový Protimluv je. Nespoléhá na jistotu průměru a hledá, k čemuž samozřejmě patří i slepé uličky. Ale není to nuda a šeď. A je to výdrž na dlouhé a vůbec ne jednoduché a pohodlné cestě.

ProtimluvFest, 15.-17. října 2014, Ostrava. Program ProtimluvFestu 2014: http://www.protimluv.net/index.php?stranka=protimluv-fest-2011.