Komentář Vzdělávání

Pachuť z jedné volby

Foto www.brana-bydleni.cz

Rostislav Koryčánek vzdal 22. září svůj boj o post děkana FA VUT v Brně. Velká skupina vedoucích pedagogů a dále část brněnských architektů si oddechla. Ideová revoluce se nekoná. Další vývoj ukáže, nakolik je to skutečné vítězství a jestli se jen neoddálilo řešení problémů - generační výměny a širšího pohledu na architekturu a její roli ve společnosti.

"Fakulta architektury je specifické učiliště, jehož pravým a základním společenským posláním je vychovávat profesionální architekty (tedy nikoli ty, co se o architekturu jen zajímají). Úkolem těchto profesionálů je navrhovat domy a města a používat při tom specifické dovednosti, strategie a důmysl." - Tato slova napsal architekt Jan Sapák ve článku Koryčánek podlehl sebeklamu. V zásadě s touto definicí nelze než souhlasit, i když je zjednodušená: Kam zařadit ty, kteří se zabývají teorií architektury, posuzují novou výstavbu či památky a dělají další činnosti, jež nepochybně také vyžadují odborné kompetence?

Se Sapákem však nelze do značné míry souhlasit v tom, jak poměrně demagogicky - vyčítaje demagogii druhé, Koryčánkovi nakloněné, straně - vyřadil ve svých textech v A2larmu a Deníku Referendum  Koryčánka ze hry jako zcela nezpůsobilého. "Smyslem existence fakulty architektury není o architektuře jenom řečnit nebo ji reflektovat a konzumovat, ale vychovat osobnosti, které jsou schopny plnění tohoto úkolu (pozn. J. P.: viz výše uvedená definice)." "Nepřipouštím také, že by Rostislav Koryčánek byl teoretikem architektury, tím se osoba nestává, že o architektuře jen píše, nebo se zabývá jen jejími dílčími aspekty. Pokud je něco architektuře vlastní, pak je to právě celistvost a mnohem hlubší záběr, než který dosud představil."

Dále vcelku suverénně hodnotí úroveň vzdělanosti kandidáta a dělá z něho člověka, který ztratil soudnost. - Nebudu v této věci s Janem Sapákem polemizovat, i když mne - právě u něj - taková militantnost docela překvapila. Ale možná to bylo tím, že reagoval na podobně útočně laděný text Petry Hlaváčkové v A2larmu. Jeho texty jsou však v podstatě jediným uceleným názorovým výstupem protikoryčánkovské aliance, ostatním aktérům nestálo za to se zevrubněji vyjádřit a věcně rozebrat třeba Koryčánkův volební program. Přitom je veřejně přístupný a tudíž diskutovatelný. Je jasné, že stávající fakultní establishment musela nadzdvihnout už první stránka, která pojmenovává bolavá místa současného stavu - uzavřenost, koncepční jednostrannost a problematické vědecké výstupy. V zásadě od počátku se na tuto rovinu veřejná debata nedostala, argumenty odpůrců byly vedeny především proti osobě uchazeče formou různých prohlášení nebo více či méně tajných dopisů. A to je signifikantní.

Blázni, nebo ideoví oponenti?

Ze Sapákových textů vyplývá, že se všichni, kteří Koryčánka podporovali nebo mu dokonce myšlenku kandidatury vnukli, víceméně zbláznili. Zkrátka podlehli nějaké iluzi. Do této skupiny spadají ale i mnozí architekti, mezi nimi i renomovaní Pleskot či Fránek. Pokud připustíme možnost, na rozdíl od Sapáka, že se nezbláznili, tak museli něco smysluplného v Koryčánkově kandidatuře a jeho pohledu na FA VUT vidět, jinak by ji tak viditelně nepodpořili. Z pouhého kamarádství by to asi také neudělali, to je příliš laciné. Samozřejmě, že existuje možnost, která má paranoidní pozadí, že by chtěli slovutnou brněnskou fakultu neschopným děkanem potopit. Uřízli by si pak řádnou ostudu, ale asi by jim to z nějakého neznámého důvodu za to stálo. Tuto možnost si však rozumný člověk těžko připustí, i když v tomto státě jsme zvyklí na ledacos.

Stejně jako v předchozím textu v KN ani dnes nehoruji pro zvolení Koryčánka děkanem. Jenže byl zvolen legitimně, přestože  Jan Sapák či jiní odpůrci suverénně tvrdí, že ne. Akademický senát postupoval podle právních rozborů vyšších institucí - rektorátu a ministerstva. Teprve soud by mohl tuto legitimitu zpochybnit. Nevím, jakým by byl Stanislav Koryčánek děkanem (i když jeho odpůrci v tom mají jasno, akorát to neupřesnili), který má být především stmelujícím činitelem a manažerem. Také nevím, do jaké míry by byl schopen zásadně přetvořit či znetvořit FA a asi by to nebylo tak jednoduché. Třeba by ale byl dobrým manažerem a třeba by to neustál. To se však nemohlo nijak prokázat. Například rektorem Masarykovy univerzity je hudební vědec, jenž se vyjevil jako neobyčejně zdatný manažer. A možná lepší než ti profesionálové s ekonomicko-provozním vzděláním, kteří se v našem státě dostávají do čela institucí, s jejichž vlastní pracovní náplní nemají kolikrát odborně co dělat.

Radikalizace zrcadlí neřešené problémy

Na Koryčánkově místě bych býval ten boj vzdal už dříve, protože nastoupit do prostředí, kde proti člověku stojí už od počátku velká část klíčových osobností, není dobrým základem. A je zcela evidentní, že fakultní establishment cosi spojuje a není to vůbec jen ideová spřízněnost v tom, kam se má fakulta ubírat. Je to spíše určitý zavedený způsob existence. Profesorem Pelčákem navrhovaný kandidát Michal Sedláček, renomovaný architekt, který pracuje a sídlí za oceánem, by mohl být ideální symbol pro její pokračování. Představa, že špičkový architekt přesídlí přes půl zeměkoule domů, hodí za hlavu svůj byznys a napře veškerou svou energii na kormidlování fakulty, může být podobnou iluzí, jakou podle Jana Sapáka trpí příznivci Koryčánka. Spíše jde o to, že známé jméno je dobrou obchodní značkou, za jejímiž zády bude fungovat firma po staru, bez obav z konkurzů a nových koncepčních impulzů. A lidé, jejichž kompetence a důkladné vzdělání tento stát potřebuje neméně, třeba tvůrci, ale i odborní oponenti, územních plánů a developerských projektů, budou vypadávat ze školy jako přidružená výroba vedle těch, kteří hlavně "umí postavit barák". A podle toho bude vypadat správa veřejného prostoru, jež rozhodně není v ideálním stavu. Není to tak dávno, kdy v duchu této filosofie neprošla profesorským řízením na FA VUT doc. Vladimíra Šilhánková, svého času hlavní architektka Hradce Králové, s pedagogickými zkušenostmi a rozsáhlou publikační činností.

Ale třeba se pletu a vše bude jinak. Jisté je, že kauza Koryčánek odráží úroveň prostředí na FA VUT. Ve zdravém, věcně a demokraticky vedeném prostoru by nedošlo k radikalizaci tohoto typu. Tlak pod pokličkou je velký.

 

Doplňkové informace (aktualizováno 30.9.):

Na osobní úrovni se situace víceméně dostala do patové situace.  Akademický senát FA VUT se nicméně rozhodl vyhlásit další volbu, o níž budeme informovat.

Prohlášení Rostislava Koryčánka při rezignaci.

Otevřený dopis rektora VUT Rostislavu Koryčánkovi.

Vyhlášení nové volby děkana na 30.10.