Čtrnáctideník Kulturní noviny

40. číslo pondělí 6. 10. 2014

Téma Domov

Rekonstrukce státu zhodnotila rok plnění slibů politických stran

Obrázek nebo fotografie#12295

Přinášíme text, který vydala 30. září iniciativa Rekonstrukce státu. Shrnuje v něm rámcově, jak strany plnily sliby, k nimž se před rokem zavázaly. Zevrubné hodnocení pak poskytuje detailní pohled na postoje jednotlivých stran při projednávání protikorupčních zákonů. Politikové nejsou příliš spokojeni s vystaveným vysvědčením. Vládní strany v zásadě argumentují komplikovaností a náročností legislativních procesů, jež ještě zdaleka nejsou u konce. 

Platforma nevládních organizací  zveřejnila shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti zákonů. Vydání hodnocení podpořila také řada známých podnikatelů, kteří jsou nespokojeni s tím, že strany odkládají svoj ... více »

Komentář Politika

Co bude s tou svobodou?

Pochodeň svobody už není, co bývala. Foto Nevit Dilmen

Stalo se zvykem svalovat všechny problémy současného světa na liberály. Co když ale liberalismus ve skutečnosti znamená něco jiného, než co se za něj dosud vydávalo?

Nedávno jsem procházel sídlištěm v jistém okresním městě, které bylo před nějakými dvaceti lety s velkou slávou rekonstruováno: ponuré panelákové škatule dostaly různobarevnou fasádu a sedlové střechy, mezi nimi vyrostly nižší budovy občanské vybave ... více »

Kultura a umění Kultura

Ironický kouzelník

Roberto Matta: Tři postavy, 1958. Repro M. T. Abraham Foundation

Na začátku letošního léta vyšel v brněnském nakladatelství Větrné mlýny první svazek Sebraných básní Petra Krále.

 

Jde o skutečné sebrané básně, nikoliv o přepis básní z dnešního pohledu autora, ani o autorský výbor. Sbírky jsou řazeny chronologicky, podle data vzniku. Grafická úprava knížky je solidní, a co je příjemné z hlediska čtenáře, nejde o těžký a rozměr ... více »

Kultura a umění Kultura

Seriál Slovácko sa nesúdí jubiluje

Josef Kroner jako Matúš Pagáč a Oldřich Velen jako Jura klásek. Zdroj www.fdb.cz

Není mnoho televizních pořadů, které by nezestárly a po letech by je dramaturgové z archivů nevytahovali jen pro vyplnění programu či prezentaci pamětnických kuriozit. Legendární seriál Slovácko sa nesúdí se začal natáčet už před čtyřiceti lety a patří mezi výtvory, které zůstávají živé dodnes.

Úspěšnosti seriálu Slovácko sa nesúdí pravděpodobně napomohl i fakt, že se nejednalo o dílo dobově prvoplánové, což v polovině 70. let hrozilo kdejakému výtvoru tehdejší televizní produkce. V případě adaptace textů slováckého spisovatele Zdeňka ... více »

Kultura a umění Kultura

Tvorba současných umělců v Galerii Chodba

Vlastimil Toman: Lom

Se začátkem školního roku ožila i netradiční galerie v prostorách třebíčského gymnázia.

Nejmenším místem, kde se v Třebíči na Vysočině lze setkávat s díly výtvarného umění, je Galerie Chodba v budově Katolického gymnázia. Kurátorka Markéta Nekudová se této skutečnosti dovedně přizpůsobuje. Výstavy pořádané po deset měsíců školního r ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: V papuánském parlamentě

Budova parlamentu v Port Moresby. Foto Steve Shattuck

Cestovatel Miloslav Stingl popisuje svoji návštěvu Papuy-Nové Guineje v roce 1964, kdy zde začal fungovat první celostátní zákonodárný sbor.

V okolí Port Moresby jsem navštívil příslušníky kmene, na jehož území bylo dnešní hlavní město ostrova založeno. Jmenují se Motu. V sousedství Motu, přímo nad Port Moresby, sídlí kmeny Kotaipu a Koiari, jejichž příslušníci patřili k nejobávanějším l ... více »