Téma Domov

Rekonstrukce státu zhodnotila rok plnění slibů politických stran

Obrázek nebo fotografie#12295

Platforma nevládních organizací  zveřejnila shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti zákonů. Vydání hodnocení podpořila také řada známých podnikatelů, kteří jsou nespokojeni s tím, že strany odkládají svoje závazky. Zkrácená verze hodnocení poputuje do 2,3 milionu domácností ve městech po celé ČR.

„Řada stran, včetně ODS či hnutí ANO, v komunálních volbách slibuje transparentní hospodaření měst a obcí. Přitom celý rok odkládaly připravené zákony, které by toto zprůhlednění zajistily,“ říká Pavel Franc, ředitel organizace Frank Bold a garant Rekonstrukce státu. „Jde o první detailní hodnocení každodenní práce poslanců,“ dodává.

„Čím méně veřejnost ve volbách hledí na billboardy a více na skutečné kroky stran, tím je větší šance na odpovědnou politiku. Hodnocení prosazování rekonstrukčních zákonů je jedním ze způsobů, jak tomu pomoci,“ říká David Ondráčka, garant platformy a ředitel Transparency International ČR.

„Voličům předkládáme zcela nestranné hodnocení skutečných kroků jednotlivých stran ke splnění svých závazků. Občané budou mít k dispozici také jednotlivá fakta a reakce stran, aby mohli sami posoudit, jak politici své sliby plní,“ dodává garant projektu Martin Kameník, předseda Oživení.

V uplynulém roce poslanci projednávali zatím 4 zákony z rekonstrukčního balíčku. Dva z nich schválili, jeden prošel ve velmi okleštěné variantě a čtvrtý se nyní poněkolikáté vrací k posouzení Ministerstvu spravedlnosti. Přitom tři z nich byly již hotové v minulé Sněmovně. Další tři zbývající zákony jsou v legislativním plánu vlády, ale jejich příprava je oproti termínům plánu zpožděna. Zákon o nominacích do dozorčích rad státem ovládaných podniků navrhuje ministr financí nahradit nařízením vlády. V platnost zatím vstoupil jediný zákon (regulace anonymních akcií), a to v předchozím období v roce 2013.

Žádná politická strana, jejíž poslanci se k závazku Rekonstrukce státu před volbami připojili, nedostala od expertních skupin samé jedničky nebo pětky. Poslanci již velkou většinou stihli odhlasovat dva zákony, změnu jednacího řádu Sněmovny a rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Přitom naopak v Senátu proti rozšíření pravomocí NKÚ už stihli hlasovat někteří senátoři ODS a také ČSSD na jednání Ústavně-právního výboru. U registru smluv vychází nejlépe KDU-ČSL a opoziční TOP 09 / STAN a Úsvit, které se v hlasování nepostavily proti základním principům navrženého opatření. Naopak ANO a ČSSD ve výsledku nedokázaly připravit verzi návrhu zákona o registru, na které by byla v koalici shoda. Současnou podobu služebního zákona hodnotí pracovní skupina Rekonstrukce státu negativně, opoziční ODS a TOP09 svým tlakem prosadily vypuštění několika klíčových ustanovení zákona.

Vydání hodnocení podpořila řada podnikatelů, například Radim Jančura, Stanislav Bernard, Karel Janeček, firmy Y Soft, Delikomat, Lomax a další. Kampaň podporuje také řada podnikatelských sdružení, Asociace malých a středních podniků (AMSP) a obchodní komory; dlouhodobě Rekonstrukci státu podporuje také Fond Otakara Motejla.

„Setkávám se s řadou podnikatelů, kteří jsou zklamáni, že politici jen hledají cesty, jak rekonstrukční zákony pomalu někam založit. Proto jsme se spojili, abychom vydání hodnocení podpořili,“ říká podnikatel Radim Jančura.

Hodnocení bude mít jak písemnou podobu, která se bude distribuovat v tisku a na letácích v krajských městech, tak i elektronickou verzi, na kterou upozorní online kampaň se spoty. (Viz: https://www.youtube.com/channel/UCaqXGa_0esrMuP8LR1H40tg) Prostřednictvím letáků, inzerce, emailů a dobrovolníků se hodnocení dostane odhadem ke 2,3 milionu čtenářů.

Expertní skupiny platformy hodnotily následující kritéria, která celý rok zástupci Rekonstrukce státu monitorovali: hlasování na plénu a ve výborech Sněmovny a Senátu, podávání pozměňovacích návrhů, práce ministerstev na návrzích.

Platforma Rekonstrukce státu v září také vyzvala kandidáty do senátních voleb, aby podpořili rekonstrukční zákony, zejména novelu Ústavy o NKÚ, kterou chtějí senátoři zablokovat. K výzvě se připojilo již přes sedmdesát kandidátů ze všech stran. Jejich seznam aktualizujeme na www.rekonstrukcestatu.cz/senat2014.

Kompletní text podrobného vysvědčení Rekonstrukce státu naleznete zde:

http://www.rekonstrukcestatu.cz/tiskove-zpravy/zprava-o-stavu-rekonstrukce-statu_plna-verze_30.9.2014.pdf

Oficiální reakce dvou největších vládních stran naleznete zde:

ČSSD: http://www.rekonstrukcestatu.cz/tiskove-zpravy/reakce-cssd-na-zpravu-o-stavu-rekonstrukce-statu_3.10.2014.pdf

ANO: http://www.rekonstrukcestatu.cz/tiskove-zpravy/reakce-hnuti-ano-na-zpravu-o-stavu-rekonstrukce-statu_30.9.2014.pdf

 

Doplňující informace z 2. října

(Uveřejňujeme výběr z textu, jehož plné znění lze nalézt zde: http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9250-doplneni-zpravy-o-stavu-rekonstrukce-statu-reakce-a-oprava).

Koordinační tým Rekonstrukce státu se omlouvá za nepřesnost, která vznikla v tištěné verzi hodnocení. Použitím loga politické strany TOP 09 bez doplňující věty „S podporou Starostů“ mohlo dojít k mylnému dojmu, že poslanec Jan Farský je členem TOP 09, nikoliv pouze poslancem za TOP 09 a členem hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Před zveřejněním text hodnocení obdržely politické strany, aby mohly souhrn svých kroků v uplynulém roce oponovat a případně nabídnout čtenářům svůj pohled. Dosud reagovali zástupci čtyř stran. Další reakce budou postupně doplněny do online verze hodnocení na www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote.

 

Odpovědi Rekonstrukce státu na některé otázky

Není zavádějící hodnotit chování stran a politiků ve Sněmovně, když jde o komunální volby? Co ostatní politické strany?

Na základě našeho projektu samozřejmě můžeme hodnotit pouze parlamentní strany. Načasování hodnocení těsně před komunální volby je také dílem toho, že jsme hodnotili projekt po roce fungování, čekali na hlasování o změnách jednacího rádu Sněmovny a chtěli zveřejnit jména kandidátů do Senátu, kteří se k podpoře před volbami připojili. Hodnocení je zároveň pro komunální politiku z velké části relevantní. Řada z rekonstrukčních zákonů se úzce dotýká obecní politiky: zveřejňování smluv a nezávislý audit, majetková přiznání, obsazování dozorčích rad městských podniků. Jestliže strany tyto zákony blokují na národní úrovni, vypovídá to jistě i o jejich ochotě na úrovni obce. Nepředpokládáme, že naše hodnocení bude hlavním vodítkem pro kvalifikované voličské rozhodování.

Proč u některých stran hodnotíte čtyři zákony a u jiných sedm?

Zákony projednávané v Poslanecké sněmovně hodnotíme u všech stran. U zákonů, které teprve připravuje některé z ministerstev, hodnotíme stranu, které příslušné ministerstvo náleží. Na tom, že opoziční strany nebo koaliční partneři na zákon čekají, aniž by existoval vhodný poslanecký návrh jako alternativa, není co hodnotit.

Proč jsou ve zkrácené tištěné verzi jen tři zákony a proč je zveřejňování smluv výraznější?

Celý leták je koncipován jako „ochutnávka“, která nemá obsahovat ucelené informace, ale nalákat čtenáře k pročtení celého hodnocení. V letáku jsou uvedeny zákony, které již byly nebo jsou projednávány v Poslanecké sněmovně a u kterých tedy můžeme hodnotit aktivitu všech stran.

Průměrné známky vycházejí nejlépe Úsvitu, KDU-ČSL či TOP 09 − vyzýváte tedy voliče, aby volili tyto strany?

Leták nedoporučuje volbu žádné konkrétní strany. Z toho důvodu jsme ani do hodnocení neuvedli shrnující či průměrné známky. Předpokládáme, že svéprávný volič jej použije tak, že si z něj odnese slovní informaci, co strana nebo strany, které chce volit, skutečně dělaly pro omezení korupce, a rozhodne se, zda je pro něj taková strana i nadále důvěryhodná. Opravdu nepředpokládáme, že po přečtení letáku například liberální volič zajásá, že má návod, a vyrazí volit nějaké netolerantní hnutí.

Známky jsou především stručným shrnutím pro ty, kteří se neorientují v parlamentních procedurách. Jednička: poslanci návrh aktivně navrhovali a podporovali. Dvojka: hlasování v souladu se závazkem, ale bez aktivních kroků při prosazování návrhu. Trojka: nejednotné chování, část strany zákon podporuje, část jej podkopává. Čtyřka: hlasování pro zákon oslabující návrhy či pokus o zdržení a blokování. Pětka: strana zákon aktivně zarazila, nebo navrhla zákon opačný. Průměrovat tyto známky je dosti ošemetné.

Proč sami nekandidujete?

Naše platforma i navrhovaných 9 protikorupčních zákonů je nestranický projekt dvacítky nevládních organizací, které plní jinou úlohu než politické strany. Je to plán konkrétních kroků na ozdravení české politiky bez širšího ideologického základu. Tuto koalici spojuje 9 navrhovaných protikorupčních opatření, která jsou odpovědí na věčně se opakující programy a sliby politických stran. K jiným otázkám se nevyjadřujeme a ani vyjadřovat nemůžeme. Další společná témata nemáme – jsou mezi námi pravicoví i levicoví voliči, liberální i konzervativní a na mnoho dalších témat máme odlišné názory.