Kultura a umění Kultura

Tvorba současných umělců v Galerii Chodba

Vlastimil Toman: Lom Paul Ewert: Kolínské symfonie

Nejmenším místem, kde se v Třebíči na Vysočině lze setkávat s díly výtvarného umění, je Galerie Chodba v budově Katolického gymnázia. Kurátorka Markéta Nekudová se této skutečnosti dovedně přizpůsobuje. Výstavy pořádané po deset měsíců školního roku jsou rozsahem komorní, avšak kvalitou často na vyvýšeném stupínku.

Galerii Chodba založil v roce 2000 pedagog Václav Dosbaba (1945−2012), otec nynější kurátorky Nekudové, sám výtvarník. Z galerie vytvořil místo setkávání se s projevy soudobých výtvarných umělců. Využíval svých bohatých kontaktů s umělci. Cíl galerijní práce, vetknutý do textu zakládající listiny v roce 2000 - šíření vzdělání na poli výtvarné kultury, posilování estetické výchovy a kultivace mladého člověka vůbec - je po Dosbabově odchodu cele závazný pro jeho pokračovatelku.

Dosud tu bylo uskutečněno na sedm desítek výstav s druhovou pestrostí, s rozličnými obsahy a s různou vnější podobou. Z autorů, jejichž tvorbu galerie přiblížila, jmenujme alespoň ilustrátora Josefa Kremláčka, knihaře Vladimíra Werla, šperkaře Miroslava Štěpánka, krajináře Vlastimila Tomana, malíře a fotografa Paula Ewerta z Lucemburska, výtvarnici Natalle Toressan z Francie, fotografa Daniela Reynka.

První, právě probíhající výstava z programu tohoto školního roku obsahuje výtvarné práce žáků základní školy v Třebíči, Cyrilometodějské ulici. Z chystaných výstav zmiňme alespoň tři. Jitka Janíková představí výběr z nové kreslířské a malířské tvorby, k vidění bude soubor dřevěných reliéfů Křížová cesta od řezbáře Miloslava Čevely a Zdeněk Štajnc, člen Skupiny 4, připraví autorský výběr kreseb, koláží a alchymáží.