Poezie Kultura

Petr Král k recenzi Petra Motýla

Děkuji Petru Motýlovi za upozornění na mé Sebrané básně, dvě věci bych ale rád upřesnil. Bar Příroda se píše takto, s velkým P, jako třeba Bar Lucerna. Z Petrova textu se také zdá, že Sebrané básně jsou z prvních vydání převzaty beze změn, tak to ale docela není. Básně jsem sice „nepřepisoval“, zato nově zredigoval, což představuje řadu menších, ale ne bezvýznamných úprav: změny slovosledu, náhradu některých výrazů a formulací – občas nicméně klíčových -, v Železné neděli přeskupení celé série básní; ve druhém svazku vyjdou i dosud nevydané texty. Hlavně jsem ale ve všech svazcích řadu básní nově rozčlenil na verše... Až tady, v Sebraných básních, tedy bude texty možné číst v definitivní verzi.