Poezie

Vlhká vůně

Walter Moras: Podzimní les. Foto www.arcadja.com

Karel Červinka

Vlhká vůně

 

Ve stínu doubravin, kde černaly se tůně
a listí na zemi kde opadalé tlelo,
mě náhle ovála tak zvláštní, vlhká vůně,
van větru ochladil mi rozpálené čelo.

Mně nohy zemdlené se zabořily v bláto,
jež bylo pod travou, a mouchy snad už spaly…
Jen listy ve vzduchu, jak roztavené zlato,
se s tichým šelestem na stromech kolébaly.

Už přítmí pomalu se rozlévalo vzduchem,
nach slunce večerní když vybledl, a v kraji
se mlhy roztáhly… Snad na jehličí suchém
raněné koroptve teď zvolna umírají! –

 

Karel Červinka (1872-1949) byl spisovatel a právník, člen Kola moravských spisovatelů. Báseň pochází ze sbírky Krajiny a nálady (1892).