Kultura a umění Kultura

Premiéra třiceti pláten malíře Petra Vlacha

Petr Vlach: Řádění, olej na plátně, mix, 2013. Foto: Jan Dočekal Petr Vlach: Hadry umělce IV, mix na plátně, 2013.   Foto: Jan Dočekal

V Polné na Jihlavsku působící malíř Petr Vlach (nar. 1969, vyučený truhlářem, autodidakt) nejdříve dvakrát překročil svými obrazy hranice naší země. Domácí výtvarná veřejnost se s nimi seznamuje teprve nyní.

            Způsobily to šťastné okolnosti. Porota mezinárodní výstavy soudobého umění v severoitalském Roveretu vybrala dvakrát za sebou, loni a letos, Vlachovy obrazy do tematické přehlídky věnované lidským právům. Spolu s více než stem umělců z dvaceti pěti zemí se jí zúčastnil v obou expozicích jako jediný autor z České republiky.

            Hotel Gustav Mahler v Jihlavě otevřel začátkem října ve svém interiéru, křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera, výstavu třiceti Vlachových rozměrných pláten. Podle jedné z vystavených maleb, na níž autor specificky použil jako barvivo borůvkovou šťávu, nese výstava název Borůvky.

            Vlachovy malířské metody (je jich v detailním rozlišení více, ale mají vnitřní příbuznost) vycházejí z abstraktního expresionismu. Některé malby či kolážované asambláže (použití textilu a destruovaných kusů oděvů) nesou osobité prvky strukturální malby, tašizmu nebo nové věcnosti. Některé způsoby vytváření obrazového obsahu, jichž Vlach užívá, jsou experimentální, tedy vzdálené tradičním malířským postupům (barevné krytí plátna bosýma nohama, masivní aplikace barviva z ovocných šťáv, šlehání plátna provazy smočenými v barvě, propalování nebo prořezávání plátna apod.). Tato skutečnost v předešlých měsících opakovaně posloužila neodbornému tisku k pevnému uchopení ve smyslu téměř bulvárního odhalení nevídaných uměleckých zvláštností (výtvarná veřejnost ovšem neměla možnost k získání vlastního názoru, protože kolekce Vlachových obrazů se objevila ve výstavní síni v premiéře teprve nyní).

            Z Vlacha byl učiněn autor vládnoucí malířskými (skladebnými) metodami, které jsou v prvé řadě technologickými atraktivitami, dobrými zejména k přitažení těkavého diváctva zřejmě již zemdleného obsahovou a formovou solidností nezobrazujícího malířství zrozeného v minulém století. Tím byla nešťastně, spíše hrubě potlačena vlastní hodnota Vlachovy práce, v níž mají, po mém soudu, ony technologické zvláštnosti roli pouze podružnou.

           Teprve aktuální výstava v působivém prostředí barokně rekonstruované křížové chodby bývalého kláštera je pro kritiku i výtvarnou veřejnost první věcnou příležitostí ke kontaktům s Vlachovými obrazy, z nichž některé překračují rozhraní mezi územ stále živé abstrakce a experimentem. Je to, jak řečeno, Vlachovo premiérové výstavní vystoupení. Nutno zdůraznit, že vystoupení úspěšné, překvapivé. Ukazuje autorovu cestu posledních pěti let. A protože vše je stále v pohybu, již teď se individualizují i sčítají otázky a očekávání, jakou podobu bude mít Vlachova příští tvorba.              

 

             Petr Vlach: Borůvky. Výstava obrazů. Křížová chodba bývalého dominikánského kláštera v Jihlavě (Hotel Gustav Mahler). Výstava je volně přístupná do 30. listopadu, denně od 10.00 do 21.00 hod.