Literární ukázka Dokumenty

Počteníčko: Výbor pro potírání násilí

Obrázek nebo fotografie#12537

„Podvýbor pro potírání násilí zahajuje jednání. Naším úkolem je projednat problém násilí. Pane senátore, odložil byste laskavě ten časopis? Schůze je připravena k zahájení. Pane senátore…“

„Co? Aha, – promiňte. Koukněte se na to. Tadyhle někdo prodává karabinu na dobírku za pouhých 26 dolarů. Jak se to k čertu může stát?“

„Jde zřejmě o něco zahraničního. Moji voliči přímo zuří nad přílivem zahraničních pistolí přicházejících do Spojených států.“

„Nedivím se jim. Máte-li raději americké pušky, není nic snazšího, než si americkou pušku koupit.“

„Poslechněte, ještě než začneme, chci vám něco říci. Viděl jsem onehdy večer zatraceně zajímavý film. Byla to kovbojka a bylo v ní pro něčí gusto snad příliš mnoho krve, ale neviděl jsem ještě nikdy něco tak realistického.“

„Naše schůze musí neprodleně přikročit k jednání. Sešli jsme se dnes, abychom projednali příčiny násilí ve Spojených státech.“

„Směl bych se na něco zeptat? Budeme hotovi do čtyř? Nepřijdu-li včas domů, žena mě zabije.“

„Jak znám vaši ženu, určitě.“

„Chtěl bych vám zopakovat, pánové, že jsme zde, abychom diskutovali o násilí. Neodbíhejme od tématu.“

„Budeme s tím moci nějak hnout? Mám na krku volby, a jestliže svého oponenta nepoložím v primárkách na lopatky, bude se mnou konec.“

„Ponechme teď politiku stranou. Musíme rozvážit, které svědky si povoláme.“

„Doufám, že dospějeme k něčemu konkrétnímu; mám mít totiž promoční řeč a celou dobu si lámu hlavu nad tím, co bych měl říci.“

„Nebudete-li si lámat hlavu sám, zlomí vám ji studenti.“

„To je vskutku vtipné.“

„Opět se odchylujeme od tématu, pánové.“

„Chtěl bych něco říci, ještě než začneme. Nemůžeme tady dlouho držet naše sekretářky, protože bychom jim museli cestou domů zajistit policejní doprovod.“

„Nejsem si jist, že by s tím policie souhlasila.“

„Jak tedy máme včas vypracovat zprávu?“

„Mohli bychom pracovat o sobotách.“

„S tím nesouhlasím, chodívám v sobotu na lov.“

„Musíme se s tím problémem vypořádat, když už jsme s tím začali.“

„Myslím, že bychom měli především sestavit úvod ke zprávě vyslovující politování nad násilím.“

„To je pitomý nápad.“

„Neurážejte mě, nechcete-li jít za dveře.“

„Klid, klid, nedovedete se ovládnout?“

„Mám-li v tomto výboru pracovat, vyžaduji úctu.“

„Jděte do háje.“

„Vypadá to, že se dnes nikam nedostaneme. Odložíme jednání na zítřek.“

„To je dobrý nápad. Získáme tím možnost přečíst si, proč se lidé vždycky uchylují k násilí.“

 

Art Buchwald (1925–2007) byl americký novinář a spisovatel, nositel Pulitzerovy ceny. Ve svých fejetonech, cestopisech a historických pojednáních vždy uplatňoval svérázný smysl pro ironii a nadsázku. Text o výboru pro potírání násilí byl přetištěn v časopise Zápisník 16/1968 bez uvedení jména překladatele.