Fejeton Domov

Příprava

Foto autor

Fejeton křestní.

Včera jsem svoji klientku, která se rozhodla dát se pokřtít, doprovázel na její první přípravu na křest. Moje klientka žila do svých třiceti let běžným životem; dokud u ní nepropukla Parkinsonova choroba, která je nyní, po dvaceti letech, před terminálním stadiem, což znamená velmi ztížený pohyb a v některých oblastech úbytek paměti na úroveň naprosté nedostatečnosti pro běžný život – což je také důvod, proč ji doprovázím.

Myslím, že není důležité jmenovat církev, v níž se pro křest rozhodla; mám za to, že ve všech tradičních církvích by to probíhalo dost podobně.

Farář nás usadil u stolu a asi deset minut hledal ve skříni nějaký formulář. Když ho nenašel, vzal obyčejný papír a tužku, a začal se mé klientky vyptávat.

Kolikrát byla vdaná?

Kdy se poprvé vdala?

Kde?

Byl manžel křesťan?

Zoufalá klientka z posledních sil tlačila z posledních zbytků své paměti poslední údaje.

Pak si pan farář začal povídat pro sebe: Tak to je dobré, první manžel nebyl křesťan, to se dá uznat, když jsou oba v okamžiku svatby nevěřící, tak to uznáváme, kdyby byl jeden věřící a nešlo o církevní svatbu, tak to neuznáváme, druhý sňatek tím pádem neplatí... v tu chvíli se zastavil, zčervenal a začal s pomocnou otázkou:

„Vy jste byla bez domova, a teď jste v tom ústavu, máte tam nějaké přátele?“

Klientka se okamžitě uklidnila a rozzářená mu začala vyprávět o svých nových přátelích z chráněného bydlení, které jí po dlouhé době poskytlo opravdový domov.

To ale nebyl účel, a tak se pan farář nadechl k další otázce:

„A máte tam někoho, s kým se opravdu přátelíte?“

Rozzářená klientka načala další příběh – o jednom skvělém pánovi, který se do chráněného bydlení dostal po úrazu a s nímž teď chodí každý týden na kafe do cukrárny…

Nemohl jsem se už tváří v tvář klientčině rozzářené tváři dívat na utrpení pana faráře, a vyřknul jsem sousloví, které duchovnímu pastýři jeho cudnost prostě nedovolila vyslovit:

„INTIMNÍ VZTAH.“

Když jsem mu potom vysvětlil, že něco takového v našem zařízení, pokud vím, není možné ani technicky, vůčihledně se mu ulevilo. Ze skříně pak vyštrachal nějakou starou biblickou brožurku pro děti, kterou si prý máme s klientkou číst jako přípravu na příští přípravná setkání a – už taky s rozzářenou tváří – pokračoval:

„… No, a tam si vysvětlíme, kdo to byl pán Ježíš, kdo jeho učedníci, kdo jsou to patriarchové, kdo biskup...“

No, a pak už nám jel autobus.

Ještě než jsme do něj nastoupili, jsem si v radostné náladě z toho, že moje klientka je šťastná a že všechno dobře dopadlo, uvědomil, že jsme v té přípravě na křest úplně zapomněli na Boha…