Komentář Média

Deset nejčtenějších aneb co vás v roce 2014 nejvíce zaujalo

Přinášíme přehled deseti nejčtenějších článků publikovaných v Kulturních novinách v roce 2014 (přesněji nejčtenějších od 1. ledna do 20. prosince).

  1. KN 10/2014 – Kateřina Vojtíšková: Moc kontra emoce – Případ Činoherního studia a jeho analýza
  2. KN 28/2014 – Pavel Skácel: Válka není dobrá k ničemu
  3. KN 04/2014 – Jiří Plocek: Kurz občanské politiky aneb škola Zemanem (1. část)
  4. KN 02/2014 – Jakub Grombíř: Ukrajina už zase na rozcestí
  5. KN 48/2014 – Jiří Plocek: Piráti po pěti letech ukazují, jak lze dělat dobrou politiku
  6. KN 31/2014 – Amoz Oz: Situace, v níž Izrael nemůže vyhrát
  7. KN 41/2014 – Tomáš Koloc: Moje exekuce; jedna z milionu
  8. KN 17/2014 – Petr Mezihorák: Kapitál ve 21. století
  9. KN 26/2014 – Zuzana Hloušková: Překlad připomíná řeku, která se hrne korytem vyhloubeným autorem (rozhovor s Viktorem Janišem)
  10. KN 02/2014 – Jiří Plocek: Plody země, která neexistuje

 

Poznámka:

Uvedené pořadí je pořadím nejčtenějších textů publikovaných během roku 2014. Pokud bychom počítali i s texty z dřívějších let, tak by se na osmé místo vklínil ještě text z roku 2013:

KN 40/2013 – Jiří Plocek: Hozená rukavice – nepodmíněný základní příjem