Čtrnáctideník Kulturní noviny

1. číslo pondělí 5. 1. 2015

Téma Média

Jak na Nový rok, tak...

Ještě než nastala prosperita... Foto www.zenazapultem.webzdarma.cuz

Procházel jsem si na Nový rok některé články z poslední doby. Schovával jsem si je kvůli otázkám, které mne napadaly při jejich čtení. Každá otázka za sebou skrývala nějaký závažný princip, který si říká o odpovídající reflexi. – Pár slov o smyslu našeho počínání na prahu roku 2015.

Jedním z oblíbených a příkladně problematických publicistických témat je porovnávání poměrů za socialismu a dnes. Na serveru Aktuálně.cz lze nalézt rozbor, co jsme si mohli pořídit z platu v roce 1989 a co v roce 2014 ( zde ). U modelového nákupu (1 ... více »

Společnost a politika Ekonomika

Lidé musí být osvobozeni od svých existenčních obav základním příjmem

Götz W. Werner

Rozhovor s profesorem Götzem W. Wernerem, zakladatelem řetězce drogerií DM-markt, spoluzakladatelem Mezifakultního ústavu pro podnikání na Technické univerzitě v Karlsruhe a hlavním propagátorem nepodmíněného základního příjmu, NZP (Universal Basic Income, UBI), plošné státní podpory, která už čtvrtstoletí funguje v americkém státě Aljaška, experimentálně se zavádí ve Finsku a legislativní příprava na její zavedení právě probíhá v Brazílii. Své argumenty pro její zavedení v Německu shrnul profesor Werner ve své knize 1000 € für jeden (1000 € pro každého).

Redakce : V závrati z krize posledních měsíců se již nějakou dobu hovoří o poskytování „podpory“ chudým zemím nebo o stigmatizování celých států jako příjemců Hartz IV (pozn. překl.: 4. část tzv. Hartzovy koncepce – reformy německého trhu práce), zd ... více »

Kultura a umění Kultura

Jak se to tak stane…

Obrázek nebo fotografie#13042

Druhá knížka Libora Šmatelky. Ironické prózy televizního scenáristy a režiséra.

Laureát Literární soutěže Františka Halase z roku 1989 Libor Šmatelka (nar. 1964) vydal o šest let později pod pseudonymem Marcel L. Holan prvotinu Život pod sukněmi. Stihl ji neblahý osud. Téměř celý náklad byl v létě 1995 zasažen zničující povodní ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Vrstva Blanska, vrstva Prahy, fatwa

Od pondělí pátého ledna bude stanice Vltava v cyklu Osudy vysílat desetidílné zpracování vzpomínek básníka a prozaika Pavla Řezníčka.

Rozhlasový pořad Osudy, který je uváděn v premiéře na Vltavě každý všední den dopoledne v 11. 30, představí vzpomínkovou prózu Vrstva chleba, vrstva vápna, královna, vydanou v loňském roce. Je to pro mne vhodnou záminkou Pavla Řezníčka (*1942) připo ... více »

Kultura a umění Kultura

Dmitrij Grigorjev

Obrázek nebo fotografie#13086

Novoroční báseň současného ruského autora.

do Nového roku v kostýmu Dědy Mráze jdu s pytlem vinšovat minulým rokům: přinesl jsem vám dárky, mí zesnulí přátelé, - své nové písně, jak se mají vaše těla, rozpadlá na molekuly vesele narážejí do sebe, míhají se Brownovým pohybem který je ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Černí tři králové

Giotto di Bondone: Klanění tří králů

Povídka Wolfganga Borcherta.

Tápavě šel tmavým předměstím. Zbořené domy čněly proti nebi. Měsíc chyběl a dláždění se děsilo pozdního kroku. Pak našel starý plot. Opřel se do něho nohou, až jedna lať zpuchřele zasténala a přelomila se. Dřevo sladce a zetlele vonělo. Šel tápavě t ... více »