Čtrnáctideník Kulturní noviny

2. číslo pondělí 12. 1. 2015

Téma Věda

Nejsme ve Finsku aneb neutěšená debata o školství

Obrázek nebo fotografie#13133

Mediální debata o diagnostice mentálního postižení u dětí a o rovném přístupu ke vzdělání ukazuje na roztříštěnost zájmů, nejednotný jazyk při pojmenovávání problémů a neschopnost se shodnout na cestě ke společnému cíli. Snad to ale není navždy. Zapotřebí je diskuse a vzájemný respekt.

V nedávné době vzbudila mediální pozornost data, která ve své studii s názvem Nálepkování dětí diagnózou mentální postižení v České republice publikoval Jan Klusáček z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání ( http://www.cosiv.cz/analy ... více »

Kultura a umění Kultura

Dichtung und Wahrheit po česko-francouzsku

Obrázek nebo fotografie#13117

Volná recenze francouzského filmu Drž hubu!, která je vlastně o něčem úplně jiném…

Minulý čtvrtek mě dva mí klienti z chráněného bytu pro postižené pozvali ke zhlédnutí svého oblíbeného filmu Drž hubu! Nalákalo mě, že šlo o jediný film z jejich filmotéky, který nebyl americký, ale francouzský. Trochu jsem se bál, protože jedním ... více »

Kultura a umění Kultura

Gotické Madony a veraikony v Císařské konírně Pražského Hradu

Obrázek nebo fotografie#13129

„Matka Boží po nanebevstoupení svého Syna přechovávala na plátně obraz, který vznikl v Ježíšově hrobě. Obdržela jej od samotného Boha, aby se mohla dívat na tvář svého syna a modlit se k němu.“

Výstava nazvaná Matka a syn je pozoruhodná. Nejen tím, že něco z toho, co je zde vystaveno, není možné jen tak uvidět. Těmito unikáty jsou veraikony z majetku katedrály svatého Víta. Po staletí byly vystavovány jen výjimečně o velkých svátcích. A ... více »

Poezie Kultura

Jaroslav Seifert

Pohlednice s lednovým motivem neznámého autora, vydaná v Londýně kolem roku 1820.

Leden   O křehké holi, kuté z ledu, jde leden, přítel neposedů; ti, uši skryté do beranic, se smíchem běží větrem vánic.   To není hůl a rampouch ani, jejž najdeš v oknech po svítání, to starodávná píšťala je a ze všech nejsmutněji hraje, když do ho ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Svátek klamaných manželů

Původní obyvatelé peruánských pralesů.

Dobrodruh a obchodník se dřevem Fernand Fournier-Aubry ve své vzpomínkové knize popisuje podivný zvyk, s nímž se setkal u kmene Čamů, původních obyvatel pralesů okolo peruánské řeky Pangoa.

Po skončení lovu mě Aray pozval ke svému kmeni a já se zúčastnil svátku s fantasticky nepravděpodobným jménem: svátek klamaných manželů. Zažil jsem (bohužel sám!) uprostřed jejich vesnice asi o třiceti chýších zvláštní a krutou ceremonii. To, že jse ... více »

Fejeton Domov

Ondráš, Ondráš, dobře sobě rozvaž, kerú cestú sa dáš

Sklenice. Masahiro Mori Design Studio

Vrcholí čas pálení, páleníčka, aneb proces přeměny ovoce ze stavu pevného ve stav libě kapalný. Naši předkové si v této tvůrčí a bohulibé činnosti počínali poněkud svědomitěji než generace pozdější. Obřad tvorby slivovice přivedli až k bájné hranici ... více »