Čtrnáctideník Kulturní noviny

3. číslo pondělí 19. 1. 2015

Téma Vzdělávání

Vzdělavatelnost a vychovatelnost – užitečné pojmy

Při diskusích o legislativních a následně i systémových změnách ve školství se často argumentuje nepřesným nebo zavádějícím způsobem. Vágnější vyjadřování či používání nevhodných termínů může mít později za následek například svévolný výklad legislativy a systémové potíže. Dvě klíčové diagnostické kategorie z psychologicko-poradenské praxe mohou posloužit jako užitečný základ pro další formulace.

V literatuře, právních normách i současných diskuzích se směšují pojmy „mentální retardace“ (mental retardation) a „mentální postižení“ (mental disorder). Pojem mentální retardace je pojem z psychiatrického klasifikačního systému, který by poradenšt ... více »

Dokument Média

Kulturní noviny v roce 2015: Perspektivy

Naše občansko-mediální iniciativa vstupuje do šestého roku své existence. Toto konstatování znamená současně i velké poděkování všem, kteří nás dosud podpořili. Prosíme také, neustávejte v podpoře.

Smyslem našeho média je nejen publikovat nezávislou názorovou a informační publicistiku, ale také vytvořit mediální prostor, který bude vycházet ze vztahu ke čtenářské komunitě. Tak vzniká skutečná nezávislost, která nezávisí na momentálním stavu do ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Zaspala nevěsta v pařížské dolině…

Obrázek nebo fotografie#13213

Emigrantský deník Andrey Sedláčkové vypráví o tom, jak snadno vám může ujet vlak historie, i o rozdílech mezi pařížským květnem 1968 a pražským listopadem 1989.

Andrea Sedláčková (* 1967) je známá především jako filmová režisérka. Její celovečerní debut Oběti a vrazi byl zajímavým vybočením z bezzubé laskavosti tradiční české kinematografie, postupně však její pro televizi určená tvorba upadala do rutinér ... více »

Kultura a umění Kultura

Kniha o folku, v níž chybí folk

Plzeňská Porta v osmdesátých letech

Přemysl Houda, publicista se vzděláním historika a politologa, vydal v roce 2014 knihu s lákavým názvem i tématem. Bohužel se obsah knížky s jejím titulem i čtenářským očekáváním míjí.

Když si člověk přečte název knížky Intelektuální protest nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace , zbystří: To vypadá na zásadní dílo! Uchopit takové velké téma je odvaha. Dnes už to tak zvláště pro mladší generaci ... více »

Kultura a umění Kultura

Dvé dílek sensačních

Lukáš Vavrečka. Foto www.lukasvavrecka.cz

Zamyšlení nad dvojicí nových českých knih se společným jmenovatelem: spojování intelektuálních ambicí s postupy populárního čtiva.

Poslední ze slov názvu mé recenze bylo ještě v časech prvorepublikových používáno co označení spisby poněkud se vymykající tradicím; například snahou o živější a mírně kontroverzní podání tématu, volbou látky, prostředím, do nějž je děj knihy zasaze ... více »

Kultura a umění Kultura

V zimě za hrady a zámky na Pražský hrad

Maurův relikviář

Na exponáty bohatá výstava je pojata tradičně a „letní“ návštěvníky památek nezklame.

Národní památkový úřad přišel s dobrým nápadem. V zimních měsících, kdy je většina hradů a zámků pro návštěvníky uzavřena či je jejich provoz pro veřejnost alespoň silně omezen, představuje část jejich uměleckého a historického bohatství v Jízdárně ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Dobrácký sheriff

Dobová reklama na pivo High Life.

Zdeněk Matěj Kuděj líčí v knize Mezi dvěma oceány, jak procestoval Ameriku načerno vlakem. Neobvyklé přivítání zažil on i jeho společníci v nejmenovaném městečku v Severní Dakotě.

Sestoupili s vlaku v nevelikém, ale pěkném městečku a hledali nocleh. Městečko bylo sice velmi pěkně osvětleno, ale poněvadž již bylo více než jedenáct hodin, bylo všude zavřeno. Bloudili tak asi hodinu bezúčelně a byli všichni mrzutí. „Tohle je pro ... více »

Fejeton Dokumenty

Komu hoří svíce (Psí fejeton)

Obrázek nebo fotografie#13193

Jsou hlasité oslavy, které nic neznamenají, a tichá výročí, která něco znamenají. Ty druhé jsou spojeny se vzpomínkami…

Před lety jsme měli pejska Bena. Šlo o křížence černého hrubosrstého jezevčíka patrně s foxteriérem, a byl to psík z rodu tuláků. Jak to šlo, proskočil plotem, anebo se podhrabal ven. Leckdy stačila vteřina nepozornosti. Jeho výlety bývaly různě dlo ... více »