Čtrnáctideník Kulturní noviny

5. číslo pondělí 2. 2. 2015

Téma Domov

Politika architektury

Bydlení pro lidi, nebo pro auta? Předměstí Colorado Springs. Foto David Shankbone

Česká komora architektů v tiskové zprávě z 15. ledna 2015 oznámila přijetí vládního usnesení o politice architektury a stavební kultury. Tento dokument je v mnoha ohledech klíčový, protože ukotvuje rozvoj stavební kultury v širším kontextu, v němž figuruje i občan a jeho životní prostředí.

Už jsme v Kulturních novinách psali o systematických snahách České komory architektů prosadit na vládní úrovni opatření, která by umožnila koncepčně přistoupit k tvorbě životního prostředí a zlepšení stavební kultury ( viz zde ). Jedním z důležitých ... více »

Komentář Ekonomika

Peníze pro každého?

Nepodmíněný základní příjem: ano či ne? Pohled z trochu jiné strany.

O základním nepodmíněném příjmu se už diskutuje téměř po celém světě, jen u nás je pořád ticho po pěšině. Také tato otázka je barometrem společenských poměrů, toho, jak důležitou hodnotou je pro kterou zemi lidská důstojnost jejích občanů. V Německu ... více »

Kultura a umění Osobnosti

Odešel hudební vědec neobyčejného formátu

Dne 26. ledna nás ve věku devětaosmdesáti let opustil hudební vědec Jan Trojan. Skromný badatel a pedagog, jemuž byla cizí jakákoli exhibice, za sebou zanechal dílo úctyhodné šíře a hlubokých základů. Jeho zájmem nebyla jen čistá hudba či hudební teorie, ale z velké části i historie, která rámuje existenci hudby. Jako moravský patriot nemohl Jan Trojan pochopitelně pominout také lidovou tradici a její inspirativní náboj.

Když jsem vydával knížku Sušilovské zrcadlo (Gnosis, Brno – Folklorum, Olomouc 2005), která je věnována základní sbírce moravských lidových písní uspořádané knězem Františkem Sušilem zhruba v polovině devatenáctého století a jejím ohlasům v dnešní ... více »

Kultura a umění Kultura

Tři otázky pro Petra Krále

Obrázek nebo fotografie#13330

Malý rozhovor.

Vyjde ti letos další díl tvých Sebraných básní? Říkal jsi mi, že by ti mělo začít vycházet také tvé souborné kritické dílo. Je i toto na dobré cestě? Druhý díl Sebraných básní (Větrné mlýny) vyjít má, stejně jako objemný svazek článků, studií a pole ... více »

Poezie Kultura

Charles Cros

Frans Snyders: Trh s rybami, asi 1630

Balada o uzeném slanečku v překladu Jaroslava Vrchlického.

Balada o uzeném slanečku I byla velká zeď bílá – holá, holá, holá, a o zeď byl opřen žebřík – vysoký, vysoký, vysoký, a na zemi ležel slaneček – suchý, suchý, suchý. I přišel drže v svých rukách – špinavých, špinavých, špinavých, kladivo těžké a ... více »

Literární ukázka Ekonomika

Počteníčko: Jan Werich o práci

Werich a Voskovec ve filmu Hej rup!

Z knihy Jiří Janoušek: Rozhovory s Janem Werichem (1982).

„Ona je záhada, jak herectví vzniká. Ale pro ty, kterým to vzniká, je to práce jako každá jiná.“ „Rozumím,“ řekl jsem. „Co kdybychom to rozšířili na práci vůbec. Co znamená pro lidi, čím jim je?“ „To je opět otázka za šedesát čtyři tisíc dolarů,“ po ... více »

Fejeton Osobnosti

Král

Obrázek nebo fotografie#13329

Vladařský fejeton.

Ačkoli jsem byl odjakživa demokrat, život bez králů bych si vůbec nedokázal přestavit. Kromě těch pohádkových – Stanislava Neumanna, Františka Smolíka a Jana Wericha – jsem vyrůstal s dědečkem, otcem a synem Janem, Karlem a Václavem Lucemburskými, o ... více »