Čtrnáctideník Kulturní noviny

13. číslo pondělí 30. 3. 2015

Téma Domov

Co by na válku českých „Proameričanů“ a „Prorusů“ řekl Jan Hus?

Obrázek nebo fotografie#13758

Úvaha o našem dnešním schizmatu.

Vypadá to, že mezi Čechy v těchto dnech zuří stejné napětí, jaké bylo ve vzduchu naposledy před šesti sty lety po smrti Jana Husa. Sám jsem před prvními přímými prezidentskými volbami přišel o několik celoživotních přátel jen proto, že jsem nepoklád ... více »

Komentář Zahraničí

Ano, miluji Japonsko

Kvetoucí sakury na hoře Jošino. Foto Tawashi2006

Malé vyznání významného českého japanologa a překladatele, který působí na University of British Columbia v kanadském Vancouveru.

Myslím, že to byl pan Lukavec, který napsal, že Líman miluje Japonsko, ale Česko je pro něj divná země, a proč se neseznámí s názory pana Aloise Svojsíka („historie líčí Japonce jako lid ukrutný, dobyvačný a mstivý – a denní zkušenost předvádí nám v ... více »

Kultura a umění Kultura

Básník mezi proudy

Pietro Antoniani: Pohled na Neapol, okolo r. 1800, olej na plátně, 30x48 cm. Repro Sotheby's

Další svazek edice Česká knižnice připomíná autora mnoha paradoxů, v nichž se odráží složitost jeho doby.

Díla, jež jsou milníky vývoje české literatury, knihy, bez nichž si tento vývoj jaksi ani neumíme představit, bývají zpravidla častěji zkoumána než čtena. Každé slovo kladeno na váhu, zkoumáno z různých stran, očicháváno a ohmatáváno… Jenom mám pak ... více »

Kultura a umění Kultura

Sen o staré dobré Anglii

Obrázek nebo fotografie#13778

Výbor z díla německého rodáka ze Šumperka Romana Karla Scholze, katolického kněze popraveného nacisty, vydala olomoucká univerzita.

Těžko říci, jak by prozaický text Goneril (přeložila Lucy Topoľská), který tvoří nejvýraznější a také nejrozsáhlejší část útlé knížky, obstál bez životního příběhu svého autora Romana Karla Scholze (1912–1944). Život a dílo jsou v tomto případě st ... více »

Komentář Kultura

Charlie stříknutý Mirkem Topolánkem

Obrázek nebo fotografie#13774

Přeřeknutí politiků občas někdo zkritizuje. Bizarní chyby tuzemských literárních překladatelů často pozornosti uniknou. – Neměly by.

 „Bylo tam … kino, šest kostelů (například moravský, katolický a námořnický luteránský),“ čtu s údivem v knize Kanada (strana 229, zvýrazňuji), české to verzi bestselleru amerického spisovatele Richarda Forda, ve výčtu budov na hlavní ulici kana ... více »

Dokument

Kulturní noviny potřebují podporu čtenářů

Milí čtenáři, naše perspektiva není růžová. Abychom zabezpečili týdenní vydávání Kulturních novin na nejbližší měsíce, museli jsme snížit odměny našim nejbližším spolupracovníkům, kteří zajišťují provoz webových stránek. Výše těchto odměn byla př ... více »

Literární ukázka Domov

Počteníčko: Chvála snášenlivosti

Různé názory mohou být nejen na čočku. Foto Wikimedia Commons

Zamyšlení Miroslava Horníčka – co si počít se světem, kde žije i někdo jinak myslící?

Každý člověk má ve svém životě věci rozumem vysvětlitelné a věci každému rozumu odporující a jakémukoli vysvětlení vzdorující. Nejím špenát a čočku. Nikdy jsem je neochutnal, takže tu nejde o nějakou zápornou zkušenost, a nemám jediný důvod, kterým ... více »

Fejeton Ekonomika

První zmínka o krizi

Obrázek nebo fotografie#13763

Fejeton biblický.

Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Voskovec & Werich: David a Goliáš Čtu si v Bibli 21 o Josefovi v zemi egyptské a k pochopení jeho příběhu mi moc pomáhá studijní překlad doktora Miloše Pavlíka, protože uvádí alternativy. Tak ... více »