Fejeton Ekonomika

První zmínka o krizi

Obrázek nebo fotografie#13763

Fejeton biblický.

Klidně seďme na židli,
čtěme Bibli, tam to všechno je.

Voskovec & Werich: David a Goliáš

Čtu si v Bibli 21 o Josefovi v zemi egyptské a k pochopení jeho příběhu mi moc pomáhá studijní překlad doktora Miloše Pavlíka, protože uvádí alternativy. Tak například namísto „došly peníze“ Pavlík překládá „vymizely peníze“. To je přece jen něco jiného. Peníze totiž vymizely, protože je v Pavlíkově překladu Josef všechny „sesbíral“, zatímco v Bibli 21 je „shromáždil“ a uložil je do faraonova domu. Slovo „vymizely“ se ve spojení s penězi v Pavlíkově překladu pak ještě opakuje. To, co se (v obou překladech) v Bibli dál popisuje, je krize, která nastala nedostatkem peněz v oběhu. Tak přichází „finta“, kterou Josef pomohl faraonovi k tomu, aby skoupil všechny pozemky rolníků a z těch nadělal otroky. A to všechno svobodně, bez jakéhokoli násilí. Jak se dočítáme, oni rolníci se pak dobrovolně stali faraonovými otroky. Pokud dobře rozumím všem souvislostem, tohle je první písemně zaznamenaný případ uměle vyvolané hospodářské krize, který měl za následek ožebračení středního stavu a jeho uvedení do otroctví, tehdy ještě ve prospěch všem známého představitele státu, faraona.

Když tyto stránky čtu, napadá mě přitom i to, že lid knihy, který studoval a rozebíral tyto příběhy z různých stran tisíce let, měl a má ve vědomí, jak zacházet s penězi, veliký náskok…