Čtrnáctideník Kulturní noviny

14. číslo úterý 7. 4. 2015

Téma Kultura

Samizdat: Doklad nezničitelnosti svobodného lidského ducha

Autor výstavy Samizdat Petr Pospíchal s manželkou. ©OtaNepily

V Mahenově knihovně v Brně byla 26. března zahájena výstava Samizdat – skrytá minulost tvůrčího odporu, která představuje fenomén nezávislé ediční a vydavatelské praxe v socialistickém Československu v 70. a 80. letech 20. století.

V minulém roce uspořádala Národní knihovna v Praze v prostorách Klementina ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti výstavu o samizdatu. Úvodní panel charakterizoval předmět výstavy takto: "Samizdatem bývají nazývány publikace a rozmnoženiny vydáva ... více »

Komentář Zahraničí

Udání

Z festivalu Pojuščije pismena. Foto university.tversu.ru

Reakce na článek Tomáše Koloce z minulého čísla Kulturních novin.

Tak jsem si ve 13. čísle Kulturních novin přečetl, že prý už existují seznamy nás „proruských pacholků“. Lidí dotovaných Moskvou. Nevím. Neviděl jsem. V případě, že existují, chtěl bych se zeptat, nemáte-li e-mailovou adresu autorů těch pozoruhodnýc ... více »

Dokument Věda

Otázky bez odpovědi (1. část)

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti.

Jeden student tajně obdivoval svou kolegyni. Stalo se, že se potkali v knihkupectví, odcházeli spolu, prohodil s uzarděním pár slov o knihách. A tu se dívka zeptala (stáli před výlohou a fičel studený vítr): V čem ty vidíš smysl života? Užasl; v těc ... více »

Kultura a umění Kultura

V kosmický prach se obrátíš

Pohled do vstupního prostoru galerie s dílem Tomáše Polcara

Přestože je dobrým zvykem recenzovat výstavu, která dosud trvá a čtenář ji tedy může navštívit, výstava Hvězdný prach, ukončená před dvěma týdny, mi zůstala nutkavě usazená v hlavě, tématy i zvláštní soudržností prací pěti generačně spřízněných umělců, proto bych se výjimečně rád vrátil do března.

Jednoznačným přínosem návštěvníkovi galerie Alternativa je tři roky staré rozhodnutí sestavovat program na základě výběrového řízení. Prostor, který Oblastní galerie Vysočiny vyčlenila pro „mladé či nezavedené umělce“, tak sice už netrvá na mládí či ... více »

Literární ukázka Domov

Počteníčko: Deštivý průmysl

Obrázek nebo fotografie#13822

Že se dá vydělat i na aprílovém počasí, dokazuje úryvek z reportáže Ignáta Herrmanna, popisující oslavy narozenin holandské královny Vilemíny.

… V Amsterodamě prší vám najednou z nejkrásnějšího dne, z čista jasna, z modré oblohy, za jasu slunečného. Ale ještě nikde neviděl jsem deště tak veselého. Šlehne vám náhle, z nenadání teplým vzduchem jako z pouhého taškářství, a rázem zas ustane. A ... více »

Fejeton Domov

Komplikované svátky

Obrázek nebo fotografie#13829

Fejeton velikonoční.

Potřeba všelidového svátku v lidech je. A tak před Velikonocemi, které jsou svátkem pro menšinu, vykonaly desetitisíce Pražanů i nepražanů pouť do kasáren na Ruzyni. Za americkými vojáky. Dopravoval jsem se v ten den autobusem do práce poblíž. Vypad ... více »