Čtrnáctideník Kulturní noviny

17. číslo pondělí 27. 4. 2015

Téma Dokumenty

Den Země a návrh Ústavy Země

Obrázek nebo fotografie#14013

Den Země byl poprvé oslaven před 45 lety. Dnes si jej připomíná miliarda lidí po celém světě. Hrozby, jež se mohou naplnit, pokud se k naší hostitelce Zemi nezačneme chovat zodpovědně, ale i tak dál trvají. Filosof Josef Šmajs vydal v této souvislosti propracovaný originální návrh Ústavy Země, který zveřejňujeme.

Připomeňme si, že první Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese organizací série protestních setkání s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených s ... více »

Dokument Věda

Otázky bez odpovědi (4. část)

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti. Přinášíme další část tohoto dříve nepublikovaného textu.

Motto: Leckdo popírá strast, připomínaje slunce. On však popírá slunce, připomínaje strast. (Kafka) Císař Timur prý požádal své učence, aby mu sepsali vše, co je známo o dějinách. Než však učenci splnili císařovo přání, vládce zestárl a viděl, že by ... více »

Kultura a umění Kultura

Století básníků s kytarou. Ale kam s nimi?

Jarka Mottl. Foto archiv autora

Trampští písničkáři v meziválečné době byli těmi prvními, koho bychom mohli označit za básníky s kytarou. Před 115 lety se narodil první z nich, Jarka Mottl.

Bloudit světem bez děvčete, žít ve stanu sám, to abys měl nervy jako drát.Pak se divit nemůžete, že si asi dámdo nedělních novin inzerát. Hledám děvče na neděli, aby mi kamarádi záviděli,aby si nemysleli, že jsem samotář... (Jarka Mottl: Hledám děvč ... více »

Kultura a umění Kultura

Mexické ženy to nemají lehké

Obrázek nebo fotografie#14015

Próza Ukradené modlitby od Jennifer Clementové zobrazuje současné Mexiko pohledem mladé dívky z chudého venkova.

Šance chudé venkovské dívky z Mexika na „normální“ život je podle prózy Ukradené modlitby prakticky nulová. V Mexiku se žije špatně. A to naprosté většině obyvatel, s výjimkou úzké vrstvy bohatých, která tvoří jedno nebo nanejvýš dvě procenta tamě ... více »

Poezie Zahraničí

Liyou Libsekalová

Moderní novostavby v Addis Abebě.

Verše o čínských náklaďácích v betonové divočině z pera mladé etiopské básnířky.

Ve městě jsou divoká zvířata sípou a skřípou hučí a vrčí už od rozbřesku kdy je jejich afričtí krotitelé vzbudí a řídí je ležérní lidskou rukou až do večerní špičky kdy zůstanou opuštěná a bezduše strnou zatímco my spíme, jejich tíha se vypíná nebo ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Snědené vévodství

Erb Anhaltského vévodství

Úryvkem z novely Manfreda Bielera připomínáme sedmdesáté výročí konce druhé světové války.

Jednoho jarního dne, jestli byl vydařený nebo ne, to nevíme, vyhořel zámek, padací most spadl do vody, vévoda Joachim Ernst vyšel ze svého bunkru a rozhlédl se kolem. Dojem byl tak zdrcující, že se další prohlídky zřekl. Zatímco město a vévodství le ... více »

Fejeton Zahraničí

Nic nového

Exponáty moskevské národopisné výstavy. Repro www.russian-history.ic

Někteří lidé u nás jsou s Ruskem ve válce, byť pouze mediální, jiní mu nepokrytě fandí. Ostatně ve vztahu k Rusku byla už česká společnost podobně hystericky rozdělena nejednou.

Například v roce 1863 protiruské povstání Poláků přivítala naše omladina s velikým jásotem (v Moskvě se tehdy tradovalo – jaká novinka! –, že v Čechách se o Rusku píše nejjízlivěji z celé Evropy). I někteří revolucionáři „z instinktu“, jako třeba Jo ... více »