Čtrnáctideník Kulturní noviny

18. číslo pondělí 4. 5. 2015

Téma Domov,Věda

Na Šumavě je holina

Obrázek nebo fotografie#14072

Přímý účastník občanských záchranných aktivit proti kácení v centrálních zónách Národního parku Šumava rekapituluje po více než třech letech dosavadní průběh dění: „Výsledkem ale je, že viníci na straně národního parku i policie zůstali nepotrestaní, blokádníkům se nikdo neomluvil a na Ptačím potoce zůstala obrovská holina.“ K tématu přinášíme ještě další doplňující informace.

Policisté, kteří před třemi roky zasahovali na Šumavě u Ptačího potoka proti aktivistům bránícím těžbě dřeva, nepostupovali podle zákona. K takovému závěru dospěl před více než rokem Krajský soud v Plzni. Vyhověl tak mojí žalobě, kterou jsem na poli ... více »

Komentář Domov

1945: V Brně asi není moc co slavit

Děkujeme Rudé armádě-náměstí Svobody.

Ve světle sedmdesátého výročí konce druhé světové války a osvobození města Brna nelze neskrývat rozpaky. Co vlastně slavíme, zdali vůbec něco?

Chodím občas u nás v Brně-Řečkovicích do vinotéky, kde se každý večer schází na sklenku vína proměnlivé osazenstvo důchodového věku. Jde o pestrý sociologický vzorek: učitelé, technici, vojáci a různé další profese. I politicky je to tu zajímavé: bý ... více »

Dokument Věda

Otázky bez odpovědi (5. část)

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti. Přinášíme další část tohoto dříve nepublikovaného textu.

Motto: Na svoje školní sešity Na lavici a na stromy Na písek na sníh Píšu tvé jméno (Eluard) Mohli jsme jednat jinak, než jsme jednali? O tom přemítal Lev Tolstoj v epilogu románu Vojna a mír . Zvednu-li ruku, říká, zdá se, že jsem jednal podle své ... více »

Kultura a umění Kultura

Problémy s inkontinencí? Šindelka říká: Nevadí

Obrázek nebo fotografie#14056

Kritické ohlédnutí za jedním autorským čtením.

Řeč bude o inkontinenci slovní, resp. myšlenkové. Mohli jsme jí být svědky na prvním autorském čtení literárního pořadu Pulsujíce pořádaného 2. dubna časopisem Pulsy v brněnské kavárně SKØG Urban Hub. „Postiženou“ osobou nebyl pak nikdo jiný než hla ... více »

Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Teolog, teolog, teolog

Alfons Mucha: Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské. (1916) Olej na plátně, 810x610 cm

Další knižní připomínka Mistra Jana Husa, od jehož smrti letos uplyne šest set let.

Ne, to se nezasekla gramofonová deska, jen chci upozornit, na který aspekt Husovy osobnosti se Martin Chadima, teolog, pedagog a husitský farář soustředil nejvíc. Přispěl totiž do „výroční“ (1415–2015) literární produkce knížkou s prostým titulem Mi ... více »

Kultura a umění Kultura

Moře vodky

Obrázek nebo fotografie#14065

Téma Rusko a alkohol nabízí českému čtenáři antologie Opilé povídky, v časové šíři od první třetiny devatenáctého století až po současnost.

Na četbu této knížky jsem se opravdu těšil. Ruskou literaturu mám rád, antologie slibovala řadu mých oblíbených autorů. K alkoholu mám rovněž vřelý vztah, byť vodka, která se na stránkách této knížky především prolévá hrdlem, mi mnoho neříká a kráčí ... více »

Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Krajinář, který opustil tradici

Jindřich Zezula: Předjaří, olej na plátně, nedatováno (okolo poloviny 80. let 20. století), 60 x 70 cm. Foto: Jan Dočekal

Zamyšlení nad tvorbou malíře Vysočiny Jindřicha Zezuly a jeho duchovním vývojem.

Krajinář Jindřich Zezula (narozen 12. května 1935 v Dolních Heřmanicích, absolvent Školy uměleckých řemesel v Brně u profesora Otakara Zeminy) byl v letech 1964–1978 prvním ředitelem, později odborným pracovníkem Horácké galerie v Novém Městě na M ... více »

Dokument Média

Kulturní noviny potřebují podporu

Nejdříve ze všeho: Děkujeme všem, kteří dosud na provoz Kulturních novin přispěli. Za první čtyři měsíce roku 2015 jste nám poslali 27 280 Kč. Na jejich celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom aspoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované funkce, jež považujeme za zásadní: obsluhu webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci.

Prosíme tedy, neustávejte v podpoře. Každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost.

Za redakci děkuje

Jiří Plocek

... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: U Dvou dromedárů

In Salah.

Dojmy cestovatelky Ludmily Uličné z návštěvy alžírského In Salahu v roce 1979, ještě před občanskou válkou.

Exotické saharské městečko In Salah vzdoruje mouchám a písečným bouřím už dobrých šest set let. Jeho stařičká mešita je nakloněna jako věž v Pise, ale zatím nespadla. Že prý je to nejlepší místo na zeměkouli. V létě tady naměřili rekordních 58 °C, d ... více »

Fejeton Domov

Jméno

Obrázek nebo fotografie#14055

Fejeton o tom nejcennějším.

Mudrci dávnověku měli jméno za magickou značku na lidské duši. Měli pravdu, protože jméno, jako každé slovo, v sobě nese informaci o celém světě i o svém nositeli. Po tisíce let byl proto za den zrození pokládán až ten den, kdy jedinec (během posvát ... více »