Čtrnáctideník Kulturní noviny

20. číslo pondělí 18. 5. 2015

Téma Kultura

Roky a dny

Obrázek nebo fotografie#14175

Až na druhý pokus vznikl příspěvek ostravského básníka Petra Hrušky do projektu Jedna věta. Nabízejí se úvahy o tom, že literatura, ač je pokusem lidské bytosti přesáhnout vlastní pomíjivost, je vlastně sama o sobě nesmírně křehká a pomíjivá. Tento paradox psaní autor shrnuje slovy: "Jedna ze smrtí básníka: příliš ví, že píše báseň".

Redakce Revolver revue oslovuje od roku 2008 rozmanité osobnosti české kultury s požadavkem, aby si zapisovaly po celý rok jednu větu denně. Vznikne tak osobní svědectví o přesně ohraničeném úseku lidského života, které vyjde jako součást knižní sér ... více »

Kultura a umění Kultura

Autobiografické grotesky

Obrázek nebo fotografie#14166

Navazujeme na ukázku z minulého vydání Kulturních novin, která se týkala konce druhé světové války. Další autobiografické fejetony doplňují portrét znovuobjeveného německého autora, jemuž se v následující životopisné poznámce věnuje překladatel Roman Kopřiva.

Bäkeský most přes Teltowský kanál v Berlíně-Lichterfelde-Východ jak známo vyhodili taky do vzduchu. Na troskách ti to snadno ujede pod nohama. Jak se tam nějaký stařík hrabe nahoru, klopýtne a svalí se dolů jako těžký žok. Pomůžu mu na nohy, naštěst ... více »

Komentář Kultura,Osobnosti

Z Bolatic až na konec Berlína

Biografické poznámky překladatele Scholtisových grotesek.

August Scholtis (1901–1969), „syn pruského domkáře mluvícího ,po našemu, po moravsky‘“ (tedy z „prajzské“) pochází z Bolatic na Hlučínsku: „Cibulová věž kostela v mém rodišti dominuje jako nejvyšší bod daleko široko kraji historických piastovských k ... více »

Dokument Věda

Otázky bez odpovědi (7. část)

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti. Přinášíme další část tohoto dříve nepublikovaného textu.

Motto: Žít aktivně znamená žít s přiměřenými informacemi. (Wiener) Ano, neboť jednáme-li na základě nesprávných a neúplných informací, má i naše jednání jiné výsledky, než jsme očekávali, a to nás nakonec otráví. Přes všechnu nejistotu někdy víme, k ... více »

Kultura a umění Kultura

Čechov znovupřeložený

Pomník A. P. Čechova v Tomsku. Foto Wikimedia Commons

V nových překladech Libora Dvořáka vyšel výbor z textů Antona Pavloviče Čechova nazvaný podle jedné z povídek Člověk ve futrálu.

Kromě současné ruské literatury se Libor Dvořák v posledních letech věnuje čím dál více překládání ruských klasiků. Česky vyšla v jeho převodu Tolstého Vojna a mír (2010), Dostojevského Bratři Karamazovi (2012), v roce 2014 vychází jeho další vý ... více »

Dokument

Kulturní noviny potřebují podporu

Nejdříve ze všeho: Děkujeme všem, kteří dosud na provoz Kulturních novin přispěli. Za první čtyři měsíce roku 2015 jste nám poslali 27 280 Kč. Na jejich celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom aspoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované funkce, jež považujeme za zásadní: obsluhu webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci. Prosíme tedy, neustávejte v podpoře. Každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost. Za redakci děkuje Jiří Plocek

... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Serenáda

Obrázek nebo fotografie#14163

Povídka George Bernarda Shawa z roku 1885 o dvou socích v lásce a jedné hudební skladbě.

Své čtyřicáté narozeniny jsem oslavil jedním z oněch ochotnických představení, jimiž je můj dům v Beckenhamu proslulý. Kus, který jsem jako obyčejně napsal sám, byla pohádková hra o třech dějstvích a zápletka se točila kolem kouzelného rohu v rukou ... více »

Fejeton Zahraničí

Ještě pár slov

Obrázek nebo fotografie#14165

Fejeton bez násilí.

Tuhle jsem potkal jednu známou a ta mi řekla: tuhle jsem potkala dvě Rusky, ptaly se mne na cestu, a já jsem si vzpomněla na osmašedesátý a ve mně se všecko vzbouřilo, a tak jsem jim řekla: ja něponimaju. To je, jako kdybych já potkal dva Němce, řek ... více »