Čtrnáctideník Kulturní noviny

22. číslo pondělí 1. 6. 2015

Téma Věda

Z nejstarších dějin Moravy: Tajemství hory svatého Klimenta (1. část)

Hora svatého Klimenta. Foto Jiří Jilík

Archeologické výzkumy nám pomáhají odkrývat reálie z doby velkomoravské, jejíž duchovní tradice a symbolika vyzařují až do dnešních dnů. Centrum slovanské archeologie Moravského zemského muzea rozšiřuje veřejné povědomí o době, v níž se začala konstituovat naše státnost.

Hora svatého Klimenta v Chřibech patří k místům silně spjatým s cyrilometodějskou tradicí. Snad jen patnáct kilometrů vzdálený Velehrad, který středověcí kronikáři učinili „hlavním městem“ Velké Moravy, vstoupil do povědomí lidových vrstev výrazněji ... více »

Komentář Zahraničí

Proč je škoda, že (ne)jsem Slovan

Alfons Mucha: Slavnost Svantovítova na Rujáně (ze Slovanské epopeje, výřez).

Přemítavá odpověď Sokratovi.

Na počátku bylo Slovo,a to Slovo bylo u Boha,a to Slovo bylo Bůh. (úvod Evangelia svatého Jana) Nedávno se mi zdál sen, který mi připomněl začátek některého z Platonových dialogů. V tom snu jsem stál proti samotnému Sokratovi, který se mě zeptal: „O ... více »

Kultura a umění Kultura

Hrdinové hudby

Pacora Trio. Zdroj www.concentus-moravie.cz

Nedávno spatřilo světlo světa CD Heroes, na němž se protíná renesanční vokální hudba s folklorem a jazzem, a to způsobem, který v tuzemsku nemá obdoby.

Píšu v Kulturních novinách o všem možném, co považuju (já nebo redakce) za nějak důležité, ale v zásadě se programově vyhýbám oboru, s nímž je spojena více než polovina mého profesního života – a tím je hudba. Mám na mysli hudbu samu o sobě. Důvod j ... více »

Dokument Věda

Otázky bez odpovědi (8. část)

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti. Přinášíme další část tohoto dříve nepublikovaného textu.

Motto: Spravedlnost a moc by měly být jedno, aby se spravedlnost stala mocí a moc spravedlností. (Pascal) Cílem státu by mělo být zajistit každému člověku co největší svobodu a usměrňovat ji ve prospěch budoucnosti. Současné státy tuto úlohu neplní ... více »

Dokument Média

Kulturní noviny potřebují podporu

Nejdříve ze všeho: Děkujeme všem, kteří dosud na provoz Kulturních novin přispěli. Za první čtyři měsíce roku 2015 jste nám poslali 27 280 Kč. Na jejich celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom aspoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované funkce, jež považujeme za zásadní: obsluhu webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci.

Prosíme tedy, neustávejte v podpoře. Každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost.

Za redakci děkuje

Jiří Plocek

... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Prastarý příběh o tom, jak se pět mužů vydalo na ryby

Obrázek nebo fotografie#14310

Povídka Stephena Leacocka o tom, jak se rybařilo v Americe v dobách prohibice. 

Toto je obyčejný popis jedné rybářské výpravy. Není to příběh. Nemá žádnou zápletku. Nic se v něm nepřihodí a nikomu se nic nestane. Jedinou pointou tohoto vyprávění je jeho univerzální pravdivost. Nepopisuje jen to, co se stalo nám – pěti zúčastněn ... více »