Čtrnáctideník Kulturní noviny

23. číslo pondělí 8. 6. 2015

Téma Kultura

Umberto Eco: Média dnes přeměnila jakýkoliv názor v prokázanou skutečnost

Obrázek nebo fotografie#14349

Přinášíme překlad rozhovoru, který Umberto Eco poskytl redakci deníku l’Humanité. Hovoří o svém novém románu Nulové číslo (Numero Zero; do češtiny zatím nebyl přeložen), kde zapojuje přízrak Mussoliniho do svého oblíbeného tématu konspirace. Vypráví také o Itálii, v níž si nikdo nedovedl představit nástup někoho takového, jako je Berlusconi, k moci.

l’Humanité: Váš román se odehrává v roce 1992, v době, kdy je v Itálii spuštěna akce „Čisté ruce“… Umberto Eco: Abych mohl mluvit o Itálii po roce 1945, musel jsem najít nějaký pevný bod. Rok 1992 je zásadním přelomem ve vývoji italské společnosti ... více »

Kultura a umění Věda

Z nejstarších dějin Moravy: Tajemství hory svatého Klimenta (dokončení)

Archeologické výzkumy nám pomáhají krůček za krůčkem odkrývat reálie z doby velkomoravské, jejíž duchovní tradice a symbolika vyzařují do života jižní Moravy až do dnešních dnů. Centrum slovanské archeologie Moravského zemského muzea rozšiřuje veřejné povědomí o době, v níž se začala konstituovat naše státnost.

Pokud lidovou tradici o cyrilometodějském založení hradiska a působení věrozvěstů na Klimentu nemůžeme opřít o věrohodné prameny písemné povahy, podívejme se na otázku očima archeologie. Do jaké míry se nám v obrazu hradiska svatého Klimenta, složen ... více »

Dokument Věda

Otázky bez odpovědi (9. část)

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti. Přinášíme další část tohoto dříve nepublikovaného textu.

Motto:  Kde smrti je tvůj tvarHad světa rozmáčknut je v prachuPanno Maria már Panno Maria márrač zbaviti nás strachu (Halas) Tyto úvahy připomínají snahu člověka žijícího na dně studny poznat svět. I na dně studny se lze dovědět něco o přírodě, přír ... více »

Kultura a umění Kultura

Bacha na to!

Obrázek nebo fotografie#14361

Od vojenské služby za reálného socialismu začínáme mít dostatečný časový odstup, takže se otevírá prostor pro literární zpracování. Miloslav Lubas tak ve své knize Janovice nikdy více, lepší kouli do palice činí strhujícím způsobem.

Od vojenské služby za reálného socialismu začínáme mít dostatečný časový odstup, takže se otevírá prostor pro literární zpracování. Miloslav Lubas tak ve své knize Janovice nikdy více, lepší kouli do palice činí strhujícím způsobem. Diplomat a spiso ... více »

Dokument Média

Setkání přátel Kulturních novin a beseda o demokratických médiích

Rozhodli jsme se uspořádat ve čtvrtek 18. června  v 17 hodin v brněnské Místogalerii na Skleněné louce (Kounicova 23) první neformální setkání přátel Kulturních novin, jehož součástí bude přednáška o demokratických médiích a beseda o všem, co nás bude zajímat. Srdečně Vás všechny zveme!

  Do pošty mi v minulých dnech přišla pozvánka na kongres Solidární ekonomie v praxi – příspěvky k transformaci, který se bude konat ve dnech 5.–13. září na Technické univerzitě v Berlíně. Bude věnován příkladům fungování subjektů a iniciativ na pri ... více »

Literární ukázka Politika

Počteníčko: Jak se chovati k úřadům

Obrázek nebo fotografie#14347

Článek Karla Havlíčka Borovského, který vyšel v Národních novinách 22. prosince 1849, má co říci i k současným sporům o budoucnost státní správy.

O čem tedy velmi mnoho, zvlášť patrimoniálních úředníků až do nejposlednější chvíle pochybovalo – to jest nyní nade všechnu pochybnost. Nové politické úřady jsou již ustanoveny, a brzy budou následovat i soudy. Co se týče nových politických úřadů, n ... více »

Fejeton Osobnosti

Druhé čtení

Ludvík Vaculík. Foto Dagens Nyheter

V sobotu 6. června zemřel ve věku 88 let český spisovatel, angažovaný společenský komentátor, autor manifestu 2000 slov, milovník lidových písní a mistr v užívání rodného jazyka Ludvík Vaculík. Jako vzpomínku na něj přinášíme fejeton, který napsal pro první číslo Kulturních novin. V příštím vydání si Ludvíka Vaculíka připomeneme obsáhlejším textem.

V poslední době jaksi hůř hledám knížku ke čtení. Ano, dostávají se mi do rukou díla mladších autorů, ale já vám to nerad čtu! Teď, naposledy, Denemarková: je to velice dobře napsané, i zajímavé, ale je hrůza to číst, bojím se, jak to pokračuje a šp ... více »