Čtrnáctideník Kulturní noviny

24. číslo pondělí 15. 6. 2015

Téma Kultura,Osobnosti

Sova tajemství světla neodhalí

Obrázek nebo fotografie#14406

Zlínský spisovatel a přítel Ludvíka Vaculíka stopuje skrytý smysl života a díla nedávno zesnulé velké osobnosti české literatury.

Ludvíku Vaculíkovi se konečně splnilo přání získat trvalé bydliště v Brumově. Žádný jiný československý spisovatel (který spisovatelem zůstal) neovlivnil ve druhé polovině dvacátého století československou společnost tak silně jako Ludvík Vaculík. T ... více »

Kultura a umění Kultura

Symbolismus v postmoderním hávu

Obrázek nebo fotografie#14405

Výstava v pražském Klášteře sv. Anežky je spíš prezentací představ jejího autora než představením symbolismu jako uměleckého směru v historii českého výtvarného umění.

Výstava nazvaná Tajemné dálky proběhla nejdříve v Krakově, poté v Olomouci a nyní je možné navštívit ji v Praze. Podle slov pořadatelů je ta pražská nejrozsáhlejší, rozšířená především o díla z fondů Národní galerie. Nepochybně je zde k vidění řada ... více »

Dokument Dokumenty

Otázky bez odpovědi (10. část)

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti.

Motto: K tvé hvězdě vztáhli jsme ruce, vztáhli, nedosáhli jsme, tvé štěstí hledali jsme, hledali, nenašli jsme. (Josef Hora) Mladý muž prochází skladištěm. Míjí plakáty, hesla, obrazy… Dělník zašlapující břichatého kapitalistu… Válečným štváčům navz ... více »

Dokument

Setkání přátel Kulturních novin a beseda o demokratických médiích

Rozhodli jsme se uspořádat ve čtvrtek 18. června v 17 hodin v brněnské Místogalerii na Skleněné louce (Kounicova 23) první neformální setkání přátel Kulturních novin, jehož součástí bude přednáška o demokratických médiích a beseda o všem, co nás bude zajímat. Srdečně Vás všechny zveme!

Do pošty mi v minulých dnech přišla pozvánka na kongres Solidární ekonomie v praxi – příspěvky k transformaci, který se bude konat ve dnech 5.–13. září na Technické univerzitě v Berlíně. Bude věnován příkladům fungování subjektů a iniciativ na princ ... více »

Literární ukázka Domov

Počteníčko: Městečko stříbrný

Obrázek nebo fotografie#14412

Vzpomínání herce a malíře (1914–1978) Josefa Hlinomaze na dětství a mládí prožité v Příbrami.

Příbram byla v téhle době přece jen o něco pozadu za ostatním světem. Svítila dosud například plynem, když všude jinde už měli elektřinu. Ale jednou, zrovna byl zase Štědrý večer, lítal jsem z pokoje do pokoje a točil vypínači jako blázen. A pár let ... více »

Fejeton Kultura

O realismu uměleckém

Obrázek nebo fotografie#14411

Vrátil jsem se z cest a mám novou práci. Jsem otcem v domácnosti. Kromě nezbytného psaní, skládání a veřejného vystupování hlídám své dvouleté dítě, pečuji o ně, varuji je před různými nebezpečími a učím se od něj té okouzlující neomalenosti, na ... více »