Čtrnáctideník Kulturní noviny

27. číslo úterý 7. 7. 2015

Téma Osobnosti

Ladislav Chudík: Hrát jen kladné postavy není velké herectví

Ladislav Chudík. Foto Tomáš Koloc

Dosud nepublikovaný rozhovor redaktora našeho listu s Ladislavem Chudíkem, velkým československým hercem, recitátorem, pedagogem, divadelním ředitelem a ministrem kultury, který zemřel minulý týden v 91 letech.

Vlasta Chramostová o jeho doktoru Sovovi říká, že je to prvorepublikový doktor z Čapkových povídek, který nějakým způsobem přežil až do normalizace. S Ladislavem Chudíkem jsme se sešli 20. listopadu 2011 v šatně brněnského studia České televize, kde ... více »

Kultura a umění Kultura

Bukurešť, vizionáři a policajti

Obrázek nebo fotografie#14556

Próza S bubnem na zajíce chodil, kterou napsal rumunský spisovatel Bogdan Suceavă, má velmi slibný začátek a zajímavé téma. Jinak je to průměr.

Rumunské prózy u nás moc nevychází, poezie ještě méně. Rumunsko je pro nás v současnosti mnohem exotičtější zemí než třeba Thajsko nebo ostrov Bali. I když na druhou stranu, o překladech thajské nebo balijské literatury mi není nic známo. Každý tam ... více »

Kultura a umění Věda

Výtvarné umění jinak (1. část): Co je to art brut?

Dům umělců (Haus der Künstler). Umění Art-Brut centra Gugging, Rakousko Foto© Pavel Sochor

Art brut je bezesporu fenomén objevující se v současném českém kulturním prostředí. Zároveň je často zpochybňován jako uměle vytvořená kategorie, neboť jsou jím zastřešována různá obtížně zařaditelná výtvarná díla. Článkem o tomto směru zahajujeme trojdílnou sérii textů o výtvarných projevech, jež lze teoreticky uchopit pomocí „jinakosti“ jejich tvůrců.

Art brut je slovní spojení, které je čím dál tím více v hledáčku zájmu kurátorů, galeristů a díky množícím se výstavám i rostoucí části běžné populace.  Proč jít tedy na výstavu s podtitulem art brut? Co od toho lze očekávat? Kdo jsou autoři, kteří ... více »

Kultura a umění Kultura

Co je z věže, věži, co je z grafiky, grafice

Petr Benda: Neúprosný čas z cyklu Těžké nebe, grafický list, 45 x 31 cm.    Foto: Petr Benda

Sezónní výstavu nového cyklu grafických listů Petra Bendy uspořádalo Městské kulturní středisko v Třebíči v komorním výstavním interiéru městské věže. Výstava má přiléhavý titul Horizonty na dosah.

Petr Benda (* 1968), člen Unie výtvarných umělců České republiky (Klub výtvarných umělců Horácka ve Žďáru nad Sázavou), středoškolský pedagog, sice nežije v uměleckém ústraní, ale stále patří mezi výtvarníky málo známé. Čím to? Známost grafika mezi ... více »

Dokument Věda

Otázky bez odpovědi (13. část): Lidé a ekonomika

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti. Přinášíme další část tohoto dříve nepublikovaného textu.

Motto: Já nevím, co to člověk je. Já vím jen, co se platí. (Brecht) Marxismu vděčíme za velkorysý model dějin, jímž začíná jejich skutečně vědecké zkoumání. Zkusme shrnout jeho hlavní myšlenky: Základními potřebami člověka jsou nepochybně potrava, o ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Jak Krakonoš ďál pořádek mezi zamilovanejma

Krakonoš - Hořice, Smetanovy sady

V návaznosti na Slovo dne z předminulého týdne o krkonošských televizních agitkách publikujeme skutečnou pověst o Krakonošovi, kterou v krkonošském nářečí zapsala Marie Kubátová.

Na ropratickejch končinách vostával svýho času pousteunik. Voni mu tak říkali, že se nechtěl ženiť. Esli to s nim bylo dycky tak, to vám nepovim. Sloužil prej v Jičíně u landvéru zamlada a tam mu natloukli do palice takovejch motanin vojanskejch, že ... více »

Fejeton Politika

Úvaha předúplňková

Po éře postmoderny nejsou lidé připraveni na to, čemu se říká zaujímání stanoviska – natožpak na to, čemu se říká držení rovnováhy.

V postmoderně se zdálo, že po „konci dějin“ o nic nejde, takže bylo snadné opakovat poučky ne snad o pravdě někde uprostřed, nýbrž rovnou o její neexistenci. – Jakmile se však ukázalo, že ideový zápas jen doutnal, aby se naplno rozhořel znovu, sklou ... více »

Dokument Média

Kulturní noviny potřebují podporu

Děkujeme všem, kteří dosud na provoz Kulturních novin přispěli. Za prvních pět měsíců roku 2015 nás čtenáři podpořili částkou 31 680 Kč. Na jejich celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom aspoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované funkce, jež považujeme za zásadní: obsluhu webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci.

Prosíme tedy, neustávejte v podpoře. Každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost.

Za redakci děkuje

Jiří Plocek

... více »