Čtrnáctideník Kulturní noviny

31. číslo pondělí 3. 8. 2015

Téma Domov,Média

Antisystémová média: Plod selhání normálních médií

E-shop s emocemi místo zpravodajství. Foto www.computerclipart.com

Na příkladu Parlamentních listů lze demonstrovat principy, které od sebe dělí eticky vedenou žurnalistiku, jež má přispívat ke kultivaci demokratické společnosti, a její stín, antisystémová média. V současnosti nemůžeme jasně říci, co je černé a co bílé. Ale můžeme se pokusit o reflexi a zlepšení.

V Lidových novinách vyšel 1. srpna v příloze Orientace článek Tomáše Urbana Radikální listy. Zabývá se podstatou existence a čtenářskou úspěšností internetových Parlamentních listů. V březnu 2015 překročil počet jedinečných uživatelů dle údajů Netmo ... více »

Kultura a umění Kultura

Z dějů a dějin uherskobrodských kronik

Obrázek nebo fotografie#14736

Srovnání dvou knih o historii jednoho města vypovídá také o dobové atmosféře, v níž vznikaly.

Trvám na tom, že zapomínati na minulost znamená v přítomnosti podřezávat budoucí letorosty. Že je nezbytně nutné ohlížeti se, abychom věděli, kterým směrem vlastně kráčíme. Proto s velkým povděkem kvituji vydávání celé řady významných textů starší č ... více »

Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Nezávislý experimentátor slova a obrazu

Ladislav Novák. Foto: http://www.tamto.cz/performance-i-romance/monstrance-blahoslaveneho-novaka/

Před devadesáti lety se narodil Ladislav Novák.

Mezi našimi tvůrčími osobnostmi druhé polovice minulého století má místo v popředí Ladislav Novák (4. 8. 1925 v Turnově – 28. 7. 1999 v Třebíči). Nezávislou básnickou a výtvarnou tvorbou vešel do evropské kultury a zaujal v ní pevné postavení mezi n ... více »

Dokument Dokumenty

Otázky bez odpovědi (dokončení): Vnitřní svoboda, Doslov

V roce 1966, v době myšlenkového i tvůrčího kvasu v české společnosti, sepsal mladý student fyziky filosofické pojednání o devatenácti kapitolách, v němž si kladl mnohé – pro něj tehdy důležité – otázky. Ani po bezmála padesáti letech nemůžeme říci, že by zcela pozbyly své důležitosti či inspirativnosti. Přinášíme závěrečnou část tohoto dříve nepublikovaného textu.

Motto: Člověk vnitřně svobodný je člověk nezneužitelný. (Černý) Sami sebe vnímáme jako bytost nekonečnou, proměnlivou, hledající a toužící. I když často jednáme špatně a nerozumně, připadáme si přesto důležití a hodni vlastní pozornosti. Věnujeme m ... více »

Literární ukázka Zahraničí

Počteníčko: Hongkong

Obrázek nebo fotografie#14739

Dojmy českého cestovatele Slavomíra Strnada z Hongkongu devadesátých let, kdy se britská kolonie připravovala na přechod pod čínskou správu.

Přišlo mi také na mysl, jaké by bylo tady žít. V tom moři Číňanů se vyrovnat s jejich stylem života, jejich mentalitou, jejich vztahem k cizákům, zvyknout si na čínskost všeho okolo, neboť je to jejich země a životní styl, ať už vlaje na stožáru vla ... více »

Fejeton Kultura

Smíření

Obrázek nebo fotografie#14740

Fejeton pro Terezu Šimůnkovou.

Před časem se mi jedna kamarádka, profesí průvodkyně zahraničních turistů, zmínila, že už ji nebaví ta věčná osvětová práce s turisty ze zemí, kde na základní škole neexistují předměty jako zeměpis a dějepis, a neustálé odpovídání na otázky typu, ko ... více »

Dokument

Kulturní noviny potřebují podporu

Děkujeme všem, kteří dosud na provoz Kulturních novin přispěli.  Za prvních sedm měsíců roku 2015 nás čtenáři podpořili částkou 40 280,- Kč.  Na jejich celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom aspoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky ... více »