Fejeton Kultura

Smíření

Obrázek nebo fotografie#14740

Fejeton pro Terezu Šimůnkovou.

Před časem se mi jedna kamarádka, profesí průvodkyně zahraničních turistů, zmínila, že už ji nebaví ta věčná osvětová práce s turisty ze zemí, kde na základní škole neexistují předměty jako zeměpis a dějepis, a neustálé odpovídání na otázky typu, kolik dolarů stála stavba Karlova mostu nebo kolik stupňů Fahrenheita měla hranice, kterou španělská inkvizice zapálila pod Martinem Lutherem Kingem (a mezi kterými státy stála), i ji samou přibližuje k nenávratnému vyhoření.

Vzhledem k tomu, že se téže práci jako ona věnuji jako amatér, jsem pro ni a jí podobné (včetně sebe), vytvořil stručnou příručku, jak se takovému osudu bránit:

1. Nezaměřujte se na turisty, kteří si pletou Achilla s Eifellem (Aischylem, Santinim-Aichlem, Jeanem Effelem), nýbrž na pokročilé knihomoly, kteří bezpečně rozeznávají evropské národy, na jejichž území se pohybují, znají základy jejich jazyka a umí nazpaměť vyjmenovat všechny tamní režimy, aniž se kdy spletou v jejich pořadí.

2. Ujistěte je o tom, že jsou ve znalosti dějin vaší rodné země naprosto brilantní a ve všech případech vědí, co bylo co a kdo byl kdo.

3. Poté jen tak mezi řečí zmiňte následující historická fakta:

a. Nejodvážnější ze 27 protestantských českých pánů popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí (sám od sebe požádal kata Jana Mydláře, aby ho nešetřil) byl katolík Diviš Černín z Chudenic.

b. Autorem nejhranějších skladeb na varhanách českých katolických kostelů byl protestant Johann Sebastian Bach.

c. Nejštědřejším přispěvatelem na české Národní divadlo byl rakouský císař František Josef I.

d. Jeden z největších českých spisovatelů Egon Hostovský a jeden z největších rakouských spisovatelů Stefan Zweig byli bratranci z téže židovské rodiny. Hostovský zemřel v americkém New Jersey, Zweig v brazilském Riu de Janeiru, oba ve stesku po své společné rodné vlasti.

e. Mezi velké křesťanské mystiky v české kultuře jsou počítáni Jiří Wolker a František Drtikol. Oba byli zároveň komunisté.

f. Nejviditelnějším grafickým symbolem pokroku československého panzersocialistického režimu byla jednokorunová mince s dívkou sázející lipovou ratolest, která platila v letech 1957–1993. Objektem, podle něhož byl vzor mince vytvořen, byla Bedřiška Synková, která si v době jejího vydání odpykávala desetiletý trest vězení za ilegální skautský odboj.

g. Prvním a jediným česky píšícím laureátem Nobelovy ceny za literaturu byl básník Jaroslav Seifert, nositel nejvyššího komunistického uměleckého titulu národní umělec. V době jejího udělení mu však v jeho vlasti nesměla být vydána ani řádka, protože byl signatářem petice Charta 77, kritizující podobu režimu v jeho vlasti. Prvním, kdo mu k udělení Nobelovy přišel blahopřát, byla signatářka téže petice, herečka Vlasta Chramostová, jíž (ač byla nositelkou druhého nejvyššího režimního uměleckého titulu zasloužilá umělkyně) byla tehdy též zakázána veřejná umělecká činnost.

Pokud bude mít váš klient i po vstřebání těchto informací pocit, že ví, kdo byl v českých dějinách kdo, udělte mu prémii. Vezměte ho do královéhradecké městské čtvrti Malšovice, kde jsou vztyčeny pomníky světců dvou různých věrouk a zároveň dvou spolužáků z Karlovy univerzity, Jana Nepomuckého a Jana Husa, kteří tam stojí sice hlavami proti sobě, ale nikdy se navzájem nespatří, protože mezi nimi stojí ochranný val v podobě nejvyššího symbolu českého dějinného smíření – Hostince Na Hrázce.