Kultura a umění Kultura

Hlína a oheň Ludmily Kováříkové – příklad kultivovaného umění

Ludmila Kováříková: Stará zahrada 3, kamenina a porcelán.  Foto: http://ludmilakovarikova.blogspot.cz/ Ludmila Kováříková: Zahrada 2, kamenina a porcelán.  Foto: http://ludmilakovarikova.blogspot.cz/

Pozvánka na právě probíhající výstavu v třebíčské galerii Malovaný dům.

V Třebíči v Galerii Malovaný dům se představuje výběrem z tvorby keramička Ludmila Kováříková. Výstavu uspořádalo pod názvem Hlína a oheň Městské kulturní středisko.

Expozice sestává z volných keramických plastik. Četné z nich přesahují běžné pojetí keramiky jako malých předmětů, svou výškovou dimenzí se hlásí o slovo v oblasti sochařství. Podstatným rysem tvůrčí práce Ludmily Kováříkové je východisko v poznané skutečnosti. Řečeno jinými slovy, ve věcech přírody a člověka vkládaných do rozličných materiálů – šamotu, kameniny a porcelánu. Autorka tvoří též keramiku pojmenovanou „raku“, což je stará japonská metoda výpalu spočívající v prudkém zchlazení rozžhavené keramiky právě vyňaté z pece.

Jedním z hledisek členění a případného posouzení umělecké hodnoty výtvarné práce je mez připodobnění k již zmíněné poznané skutečnosti. Zaujatý příznivec umění se jistě setkal s pojmem postmoderní umění. Pod jeho křídla se vměstná bezmála vše ze současného umění, ale srozumitelnost je tatam. Za jednodušší považuji takovéto zrakové a rozumové zkoumání: Jak autor uplatnil své umění? K co nejvěrnějšímu přiblížení se skutečnosti, nebo k dosažení originality, která ke skutečnosti věrohodně upomíná, přesto však nese pádné znaky původnosti umělcova myšlení a jeho tvořivé práce?

A zde je podtržení neobyčejných schopností Ludmily Kováříkové. Co má svůj předobraz v poznatelném světě, divákovi neuniká, vnímá ale poutavou krásu autorčina nezávislého tvaru. Čím svéráznější Kováříková je, tím je obdivuhodnější (Zahrady, Staré zahrady, Kaktusy, Sukulenty, Rostliny, Věž, Stéla, Kryptadia). Exponáty označené jako číslované objekty jsou pak do určité míry výsledky jejího hravého volného tvarování. Samostatnou skupinou jsou stylově čisté kachle: jednotné vymezením pravoúhlým nosným tvarem a v detailech esteticky rozehrané do pestrých skladebných a barevných variant.

Ludmila Kováříková přinesla výstavou Hlína a oheň do Galerie Malovaný dům úhrnnou ukázku vytříbenosti své osobité práce, která již byla předmětem poučených posudků odborníků a vyvolala sympatie výtvarné veřejnosti na četných výstavách u nás i v cizině.

Ludmila Kováříková: Hlína a oheň. Galerie Malovaný dům Třebíč. Výstava je přístupná do 16. srpna 2015, otevřena je denně kromě pondělí od 10. do 12. a od 13. do 17. hodiny.

Ludmila Kováříková (* 1953 v Opavě, žije v Zelnici u Ratíškovic) vystudovala obor užitá keramika na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Je členkou Sdružení Q v Brně a Sdružení výtvarných umělců keramiků v Praze. Věnuje se volné keramické tvorbě a keramickému designu. Zúčastnila se mezinárodních sympozií keramické tvorby v Bechyni, Kalinovu (Slovensko), Boleslawci (Polsko) a Panevežysu (Litva). Uskutečnila četné autorské výstavy zde i v cizině – v Rakousku, Slovensku a Švédsku.