Čtrnáctideník Kulturní noviny

36. číslo pondělí 7. 9. 2015

Téma Ekonomika

Překážky rozvoje družstevnictví v ČR

Vnímání družstev je zkresleno na zastaralou neefektivní formu.

Přinášíme starší text, který autorka přednesla v rámci konference Kulturních novin v říjnu roku 2013. Publikujeme jej ze dvou důvodů – zaprvé, protože má stále co říci, a zadruhé, abychom avizovali, že připravujeme v elektronické podobě k vydání z oné konference sborník, který jsme tehdy z technických důvodů nemohli realizovat.

Přestože se nacházíme na území silných družstevních tradic, dostali jsme se do situace, kdy pro rozvoj družstevnictví u nás musíme čerpat ze zahraničí. Rok 2012 se stal Mezinárodním rokem družstev. OSN konstatovala, že „družstva jsou připomenutím me ... více »

Komentář

Rekviem za Kondelíka

Theodor Pištěk a Antonie Nedošínská jako manželé Kondelíkovi. Foto www.nedosinskapistek.wz.cz

O kořenech současné zloby.

O současné takzvané uprchlické krizi toho už bylo napsáno, až Pánbůh brání, přitom princip celé hysterie je velmi prostý: panstvo konečně našlo univerzálního fackovacího panáka, přičemž lid už je natolik frustrovaný a zpitomělý, že to celé zbašti ... více »

Poezie Zahraničí

Nápis na dveře bibliotéky

Obrázek nebo fotografie#15001

Báseň Johna Langhorna věnovaná vášnivým čtenářům.

Ty, jenž chceš směle přestoupit práh, kde jest velkých mrtvých byt, vstup s volným, čistým duchem sem, ne pedantův, chův otrokem! Nech pověru vše dávno býti, co hlupstvím trávilo tvé žití. Co rozum nepochopí, nech, zde myslit učit se měj spěc ... více »

Literární ukázka Dokumenty

Počteníčko: Předpovídání povětrnosti a pranostyky selské

Obrázek nebo fotografie#14997

Od nepaměti se lidé snažili s větším či menším úspěchem předpovědět různé rozmary počasí. Svědectvím mohou být následující výňatky z Pranostyky (knížka o povětří a zprávě, kterak spůsobnost času přes celý rok předzvěděti a poznati se může), vydané počátkem 17. století.

Z měsíce ledna připadá nám tu na mysl známé pořekadlo: Když roste den, roste zima, t. j. s přibýváním dne přibývá také zimy. — Ve staré Pranostyce nalézáme z ledna den sv.  Vincence (22. ledna): „Na den sv. Vincence blesk slunečný znamená rok ve v ... více »

Dokument Dokumenty

POZOR! Nové číslo účtu Kulturních novin

Od srpna jsme aktivovali nový účet u Fio banky – 2400830379/2010. Náš původní účet u Raiffeisenbank bude aktivní do 14. září. Prosíme naše podporovatele, aby využívali od nynějška nový účet a popřípadě změnili zadání dosavadního trvalého příkazu. Děkujeme!

... více »

Dokument

Kulturní noviny nemohou fungovat bez podpory čtenářů

Prosíme o podporu.  Za prvních sedm měsíců roku 2015 nám čtenáři přispěli částkou 40 280,- Kč. Na celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom alespoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované základní provozní funkce našeho média: obsluhu a rozvoj webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci. Vězte, že každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost.  Za redakci děkuje Jiří Plocek

... více »