Čtrnáctideník Kulturní noviny

40. číslo pondělí 5. 10. 2015

Téma Domov,Zahraničí

Naše nevraživost je větší problém než uprchlíci

Foto Igor Chaun

Výběr reportážních zápisků z maďarských, rakouských, chorvatských a srbských utečeneckých shromaždišť.

Přátelé, tak jsme si včera poprvé na místě ověřili, jak je situace složitá, a jak je „snadné“ ji hodnotit na dálku od domácího PC, mobilu nebo iPadu… Nejprve jsme se na maďarské straně setkali se zástupci maďarského Maltézského kříže, kteří nám dali ... více »

Kultura a umění Kultura

Knihy o válce (3. část)

Obrázek nebo fotografie#15199

V letošním roce jsme si připomněli sedmdesáté výročí konce druhé světové války. Tato největší válečná katastrofa v dějinách lidstva je stále živým tématem. Reflexe jejích aspektů se rozhojňuje a prohlubuje a poučení pro sebe si v ní snaží nalézt i dnešní mladá generace. V následujícím textu představujeme na pokračování čtyři knihy z poslední doby, které umožňují nahlédnout na válečné události z různých stran a tvoří vzájemně se doplňující celek. Tentokrát jde o práci o nacistické národnostní politice.

Detlef Brandes (1941) je u nás dobře známý německý historik, který se česko-německým dějinám věnuje už od šedesátých let dvacátého století. Zabýval se doposud životem Čechů za německého Protektorátu, vztahem Velké Británie k východoevropským spojenc ... více »

Kultura a umění Kultura

Seifertova cena za neliteraturu

Eugen Brikcius (druhý zleva) v Schiele Art Centru v Českém Krumlově.

Eugen Brikcius (nar. 1942) se většinu svého života stavěl k literatuře výsměšně. V oblasti umělecké se zabýval happeningem, v oblasti společenské děláním a udržováním známostí. Letos obdržel Cenu Jaroslava Seiferta.

Cena Jaroslava Seiferta udělovaná Nadací Charty 77 jistě vždy přihlížela ke společenské angažovanosti autorů, ve smyslu jejich postoje vůči režimu, který tu nicméně šestadvacet let už není, byť jeho četné pozůstatky stále přetrvávají. Jako člověk, k ... více »

Kultura a umění Kultura

Identita v literatuře Těšínska

Kniha Libora Martinka Identita v literatuře Těšínska je nejnovější publikací opavského literárního vědce. Ukazuje, jak důležitá je reflexe regionální identity a zdrojů, z nichž vychází.

Libor Martinek je docentem české literatury v Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě, od roku 2012 působí i jako mimořádný profesor Vratislavské univerzity, kde přednáší českou literaturu polským studentům bohemistiky, a je tak ... více »

Literární ukázka Dokumenty

Počteníčko: A kde je pravá míra?

Obrázek nebo fotografie#15201

Těžko uvěřit, že od doby, kdy Cyrano z Bergeracu poprvé zaveršoval, brzo uplyne 120 let…

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své vlastní síle? Ne, díky! – Nebo mám, jak velí běžný vkus, bankéřům předkládat k podpisu plod ... více »

Fejeton Domov

Nic temu nebylo

Fejetón Hormón.

Jako ateista, který se často mýlí, jako člověk, který gros života prožil v dobách socialismu, jsem lid dělil vždy jen na: muži, ženy, děcka. Až s rozvojem demokracie zjišťuju, že mi k těm dětem ještě přibyli transvestité, muži-gayové a ženy-lesby, s ... více »

Dokument

Kulturní noviny nemohou fungovat bez vaší podpory

Prosíme o podporu.  Za prvních sedm měsíců roku 2015 nám čtenáři přispěli částkou 40 280,- Kč. Na celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom alespoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované základní provozní funkce našeho média: obsluhu a rozvoj webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci. Vězte, že každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost. Za redakci děkuje Jiří Plocek

... více »