Čtrnáctideník Kulturní noviny

43. číslo pondělí 26. 10. 2015

Téma Politika

Knihy o válce (dokončení)

Evropa na konci války. Repro kcur.org

V letošním roce jsme si připomněli sedmdesáté výročí konce druhé světové války. Tato největší válečná katastrofa v dějinách lidstva je stále živým tématem. Reflexe jejích aspektů se rozhojňuje a prohlubuje a poučení pro sebe si v ní snaží nalézt i dnešní mladá generace. V závěrečném textu seriálu o čtyřech důležitých knihách o válce, které vyšly v poslední době, přibližujeme pokus o velký syntetický pohled na Evropu v období válečného finále a bezprostředně po něm.

Závěr několikaleté války symbolizovaný dnem kapitulace Německa neobnovil v Evropě řád, nýbrž ji uvrhl do anarchie. Přinejmenším několik příštích měsíců vládla otevřená nenávist, vyřizování účtů, hlad, kolabovalo zásobování. Zničení kontinentu dosáhl ... více »

Poezie Kultura

Čtyřicátý třetí ročník Literární soutěže Františka Halase

Účastníci soutěže na kunštátském zámku.

Laureátkou 43. ročníku Literární soutěže Františka Halase se v sobotu 17. října 2015 v Kunštátě stala olomoucká básnířka Klára Goldstein. Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spojenou s vydáním básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi, získal Marek Torčík.

Čtyřicátého třetího ročníku soutěže pro začínající básníky se zúčastnilo 35 autorů z celé České republiky. Soutěžní příspěvky hodnotila porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník a přílež ... více »

Kultura a umění Kultura

Před Oskarem i rakovina zmizí…

Obrázek nebo fotografie#15388

Pár poznámek k filmu Sicario: Nájemný vrah. A také k obchodním sdělením, která sice nejsou v prvním plánu, ale přesto působí u pozorného diváka rozpaky.

Věcí ošidnou zůstává tzv. „umístění produktu / product placement“ ve filmovém díle. Zejména když nám plácnutý produkt „plácá“ do sdělení snímku. Harald Martenstein si v deníku Der Tagesspiegel (z 13. 2. 2015) povšiml, že jakmile ve filmu Padesát ods ... více »

Literární ukázka Dokumenty

Počteníčko: Stroj času

Obrázek nebo fotografie#15322

Literární ukázka k 28. říjnu: zrození českého národa očima tajného agenta Pankráce Tangenta a jeho věrného sluhy, děčínského rodáka Václava Pešiny.

Zneškodňovat obávané zločince je nejen povolání mého pána, ale je to současně i jeho koníček. Myslím, že by Tangent vykonával tuto práci i tehdy, kdyby za ni vůbec nebyl placen, protože je jedním z posledních opravdových mužů, milujících dobrodružst ... více »

Fejeton Domov

Mýto

Obrázek nebo fotografie#15338

Fotofejeton historicko-surrealistický.

Východočeské Vysoké Mýto je město, s nímž mám společný jedině obraz, který nám dvacet let visel doma nad stolem v kuchyni, jedny dětské prázdniny a každoroční dušičkovou návštěvu. Přesto se mi o něm někdy zdá. Narodila se a vyrostla v něm totiž moje ... více »

Dokument

Kulturní noviny nemohou fungovat bez vaší podpory

Prosíme o podporu.  Do dne naší členské schůze 25. října jsme od vás v roce 2015 obdrželi 79 480,- Kč. Děkujeme mnohokrát! A prosíme, neustávejte v podpoře. Na celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom alespoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované základní provozní funkce našeho média: obsluhu a rozvoj webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci.  Vězte, že každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost. Za redakci děkuje Jiří Plocek

... více »