Dokument

Kulturní noviny nemohou fungovat bez vaší podpory

Prosíme o podporu.  Do dne naší členské schůze 25. října jsme od vás v roce 2015 obdrželi 79 480,- Kč. Děkujeme mnohokrát! A prosíme, neustávejte v podpoře. Na celoroční provoz potřebujeme 120 tisíc Kč, abychom alespoň v nejnutnější míře zachovali symbolicky honorované základní provozní funkce našeho média: obsluhu a rozvoj webu, korektury, komunikaci se čtenáři a propagaci. 

Vězte, že každá stokoruna bude účelně využita pro vaše Kulturní noviny a jejich další rozvoj a nezávislost.

Za redakci děkuje

Jiří Plocek