Čtrnáctideník Kulturní noviny

46. číslo pondělí 16. 11. 2015

Téma Politika

Uprchlická krize ve Francii před černým pátkem: mezi nezájmem a neschopností

Chudinské předměstí Paříže. Foto La Voix

Ve světle tragických událostí posledních dnů vystupují na povrch dlouhodobé příčiny současné uprchlické krize. Patetická prohlášení politiků nemohou zakrýt jejich opakovaná selhávání a neschopnost jednat v dlouhodobém horizontu. Snad se začne konečně něco dít. – Upozornění: Tento text byl napsán krátce před masakrem v Paříži.

Když každodenní čtenář francouzských a českých periodik provede srovnání o informovanosti a o prostoru poskytnutém tomuto tématu v novinách, s překvapením zjistí, že čtenář českých novin je o krizi mnohem lépe informovaný než průměrný Francouz. Ve F ... více »

Společnost a politika Politika

Státní podniky v České republice a v Evropě (1. část)

Státní podniky jsou součástí ekonomické politiky státu. Pomáhají mu plnit jeho základní funkce, vytvářejí jeho zřetelnou ekonomickou a materiální základnu, přispívají k jeho sociální a ekonomické stabilitě. Po období ideologicky zatíženého negativního vnímání státních podniků je zapotřebí ve veřejném zájmu přehodnotit jejich smysl a využít jejich strategického potenciálu pro stát.

Státní podniky představují určitý doplněk v rámci tržního ekonomického systému. Základem moderní ekonomiky je soukromý sektor, přesto však role státních podniků není tak okrajová, jak by se na první pohled mohlo zdát. Lze souhlasit s tvrzením, že hl ... více »

Kultura a umění Zahraničí

Střípky ze světové výstavy v Miláně (2. část)

Laboratoř ticha (hercynská dubohabřina), Foto Martina Vohralíková

Druhá část postřehů z letošního milánského Expa. Tentokrát o přírodě, čištění vody i o hospodářských rekordech.

První část textu o letošní milánské výstavě jsme zakončili poznámkou o nejrůznějších technických hračkách, jež zde byly návštěvníkům nabízeny k pobavení. Srdce však mohlo zaplesat i zájemcům o přírodní rozmanitost, a to zejména o botaniku. Ukázky už ... více »

Dokument Dokumenty

Dopis ministryni školství: Nerušte speciální školy (1. část)

Uveřejňujeme dopis autorky, která má hluboké zkušenosti jak se základním, tak speciálním školství. Upozorňuje na rizika jednostranně pojímané reformy, kdy se z inkluze stalo jediné platné ideologické zaříkadlo a s reformami se z vany vylévá i to smysluplné, kvůli čemu se doposud rozvíjelo speciální školství.

Vážená paní ministryně, k 15. 11. končí připomínkové řízení k vyhlášce § 19 školského zákona. Proto mě nemůže nechat klidnou vše, co se v současné době ve speciální pedagogice děje. Mám ve speciální pedagogice dlouholetou praxi. Za tu dobu jsem měla ... více »

Kultura a umění Kultura

Tři fotografické výstavy

Oldřich Škácha a Stanislav Tůma jsou fotografové známí, Bohumil Dobrovolský je tvůrce známý podstatně méně. A přece je ze tří v Praze právě probíhajících fotografických výstav ta Dobrovolského zdaleka nejpřesvědčivější.

Na výstavy fotografií mne vlastně přilákala pražská Malá Strana. V září a v říjnu jsem věnoval spoustu času „komentovaným vycházkám“, či jak by se dalo nazvat provázení nikoliv turistů po některých pražských lokalitách, z nichž ty malostranské převl ... více »

Poezie Kultura,Osobnosti

Milan Koch – čtyřicáté první výročí úmrtí

U hrobu Milana Kocha. Foto archiv autora

Básník Milan Koch (1948–1974) stále zůstává nepřijatou legendou a jeho dílo stále není šířeji známé. Takže zase po roce alespoň zmínka v Kulturních novinách, a to u příležitosti 18. listopadu, dne, kdy básník zemřel.

Povícerokrát jsem se letos na podzim ocitl před domem v Nerudově ulici v Praze, kde Milan Koch v závěru svého života bydlel s manželkou Mirkou. Příznačné je – ta legenda je zakletá –, že jsem si na základě informací, které jsem vyčetl, nejdříve dům ... více »

Společnost a politika Politika,Osobnosti

Helmut Schmidt: Cílem zůstává společná střecha

Helmut Schmidt na sjezdu SPD 1982. Foto Německý spolkový archiv

Nedávno zesnulý významný německý sociálnědemokratický politik a bývalý německý kancléř Helmut Schmidt odvedl velký kus politické práce v období soupeření dvou světových velmocí – Spojených států a Sovětského svazu. Vedle vzpomínky na něj přinášíme i krátký úryvek z jeho knihy Náboženství v odpovědnosti, který je aktuální i dnes.

Když se Helmut Schmidt vrátil z války, bylo mu 27 let a věděl jedno: Toto se už nesmí nikdy opakovat. Proto se, jak to jen šlo nejrychleji, začal angažovat politicky pro demokracii a sociální spravedlnost. Jak se k nim ale dospěje, to tehdy nevěděl… ... více »

Literární ukázka Politika

Počteníčko: Pan d´Emery

Obrázek nebo fotografie#15553

Alexandre Dumas starší o správě veřejných financí před čtyřmi sty lety.

9. ledna přišli ke kardinálovi zase státní radové. Ten, jenž se toho slova ujal za všecky, mluvil s takovou rozhodností a odvahou, že z toho byl kardinál celý užaslý. Propustil je s týmiž slovy jako vévoda orleánský: „Uvidíme!“ Aby tedy uviděli, svo ... více »

Fejeton Domov

Blízkost

Obrázek nebo fotografie#15554

Fejeton léčivý.

V těžké náladě jsem se dovlekl na naši hlavní městskou železniční stanici, přemýšleje nad nevděčností svých kolegů-krajanů, kteří mi, když jsem se neúspěšně dobrovolně pokusil zasadit o kolektivní právo, ponechali na soukromých bedrech tučnou ... více »

Dokument

Podpora KN v závěru roku je podporou pro rok 2016

Vážení čtenáři,

už víme, že letošní rok díky vaší podpoře zvládneme. Připravujeme tedy rozvahu pro vydávání Kulturních novin i v následujícím roce. Jakýkoli dar, který nám tedy nyní pošlete, přispěje k dalšímu roku života a zrání našeho a vašeho média. Pro daňové účely vám samozřejmě rádi vystavíme potřebné potvrzení o přijetí daru.

Dar pro Kulturní noviny je i darem pro tvorbu nezávislého mediálního prostoru, v němž nehrají roli reklama ani trendy.

Za celou redakci předem děkuje

Jiří Plocek

... více »