Čtrnáctideník Kulturní noviny

47. číslo pondělí 23. 11. 2015

Téma Zahraničí

Uprchlíci v Německu: …a strach přejde

Útěk Svaté rodiny do Egypta. Autor mühlhausenského oltáře, okolo roku 1500. Repro Wikimedia Commons

Uprchlická krize je dějinnou příležitostí, jak si ujasnit základní hodnotovou orientaci Evropy a jak se učit zvládat situace, které jsou před námi a mají globální charakter. Buď zvítězí obavy a izolacionistické smýšlení, anebo se naučíme řešit problémy v planetárním rozměru se společným jmenovatelem – a tím je láska k bližnímu.

„Zvládneme to“ – tuto větu zdvihla Angela Merkelová počátkem září jako vlajku nad proudem uprchlíků. Mezitím se štěpí smýšlení. Všude tam, kam uprchlíci přicházejí, vznikají komunity pomocníků. Shromažďují se oděvy, připravují se přístřeší, uprchlíc ... více »

Společnost a politika Politika

Státní podniky v České republice a v Evropě (2. část)

Státní podniky jsou součástí ekonomické politiky státu. Pomáhají mu plnit jeho základní funkce, vytvářejí jeho zřetelnou ekonomickou a materiální základnu, přispívají k jeho sociální a ekonomické stabilitě. Po období negativního vnímání státních podniků, jež bylo zatíženo ideologií, je zapotřebí ve veřejném zájmu přehodnotit jejich smysl a využít jejich strategického potenciálu pro stát.

Podívejme se nyní, jaký význam mají státní podniky v některých evropských (zejména západních) zemích, jak vznikaly a jaký byl jejich vývoj. Rozšíření státních podniků je v jednotlivých státech různé. Tradičně důležité postavení mají například ve Fra ... více »

Dokument Vzdělávání

Dopis ministryni školství: Nerušte speciální školy (dokončení)

Uveřejňujeme dopis autorky, která má hluboké zkušenosti jak se základním, tak speciálním školstvím. Upozorňuje na rizika jednostranně pojímané reformy, kdy se z inkluze stalo jediné platné ideologické zaříkadlo a s reformami se vylévá i to smysluplné, kvůli čemu se doposud rozvíjelo speciální školství.

V době, kdy jsem učila na zvláštní škole, byla možnost, o které nevím, jestli existuje dosud. Byla to možnost doplnit si po absolvování zvláštní školy ještě učivo posledních dvou ročníků základní školy a získat tak úplné základní vzdělání. Toto by m ... více »

Společnost a politika Ekonomika

Hezký český export

Obrázek nebo fotografie#15566

Ekonomické zamyšlení o českém srdci a českém (ne)rozumu.

V jakémsi exportním magazínu jsem se dočetl o tom, že máme dobrý export do Izraele, přes dvanáct miliard, že je to skvělé a že většinu z tohoto vývozu tvoří české automobily Škoda. Na další stránce zase psali, že v Kolumbii se kromě českých škodovek ... více »

Kultura a umění Kultura

Výstava v pražském Samaří

Foto Martin Fryč

Podle biblického města se jmenuje prostor při sboru Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze. Do 3. prosince jsou zde k vidění výtvarná díla Václava Sokola (1939) a Pavla Rejchrta (1942).

Výstava je ekumenická, Václav Sokol je katolík, Pavel Rejchrt evangelík. Uvnitř křesťanství se ovšem už dávno obrousily hrany věroučného sporu, který spoluzpůsobil například třicetiletou válku a slavnou českou porážku na Bílé hoře. Katolíci a evange ... více »

Kultura a umění Kultura

Proč by Jaroslav Valečka mohl ilustrovat Žháře Egona Hostovského (k expresionismu v postmoderní době)

Jaroslav Valečka: Funus. Repro autor

Na počátku stála otázka: Může být expresionistické vyjádření aktuální i v dnešní době? Poté, co jsem objevil malby Jaroslava Valečky (1972), odpovídám, že může. A to přesto, že od vzniku expresionismu uplynulo již celé jedno století.

Valečkovo směřování k expresionismu je evidentní už při prvním pohledu na jeho malby. Nemusíme k tomu ani vědět, že sám Valečka uznává ze svých předchůdců ve výtvarném umění nejvíce Edvarda Muncha a Josefa Váchala, tedy malíře, jejichž zařazování k  ... více »

Kultura a umění Zahraničí

Osvětim 1944: věda proti náboženství

Z filmu Saulův syn. Foto www.cineuropa.org

Několik úvah a srovnávacích poznámek k filmu Saulův syn, který se za Maďarsko uchází o Oscara za neanglicky mluvený film.

Když skupina důstojníků vstoupila do jedné ze služebních místností, seděl tam jakýsi vojín, záklaďák. Snad u vědomí nepatřičnosti svého výskytu na daném místě tento nevyskočil a nezahlásil se, ale strnul, přikován hrůzou k židli. Situaci si vychutna ... více »

Literární ukázka Vzdělávání

Počteníčko: Temné nebe Ameriky

Roger Brown: Kristův příchod do Chicaga, 1976. Repro www.artisthomes.org

Zápisky slovinského spisovatele a filosofa Aleše Debeljaka ze Spojených států devadesátých let, kdy jsme ještě ve střední Evropě nevěděli, co je to sociální nesouměřitelnost.

V přednáškách k úvodu do teorie kultury jsem studentům prvního ročníku na své nynější univerzitě například před hodinou pouze zběžně zmínil problém bezdomovectví v zemi hojnosti. Neuvěřitelně vášnivé studentovo tvrzení, že bezdomovci nejsou „jeho vě ... více »

Fejeton Zahraničí

Pařížské útoky: Odlidštění a možnost proměny

Obrázek nebo fotografie#15587

O myšlenkách, slovech a kovu.

Nad Paříží se právě rozpoutalo něco strašlivého, co smutně svědčí o vysoké míře odlidštění. Tím, kdo je nyní připraven více a více zasahovat, jsou soukromé armády specialistů na terorismus, rozsévající ničení a zraňující občanskou společnost. Tím, k ... více »

Dokument Média

KN 2016: Prosíme o podporu a máme pro vás dárek!

Redakční kruh Kulturních novin se rozhodl připravit pro své příznivce překvapení. Projdeme úrodu roku 2015 a vybereme pro vás to nejzajímavější. Čtěte podrobnosti dále.

Kdybychom v každém vydání Kulturních novin v roce 2015 přinesli jen šest nových textů, tak by to bylo celkem zhruba tři sta článků. Ono jich ve skutečnosti bylo více a k tomu jsme od loňského roku vedle pravidelného týdenního vydání zavedli kurátors ... více »