Fejeton Zahraničí

Pařížské útoky: Odlidštění a možnost proměny

Obrázek nebo fotografie#15587

O myšlenkách, slovech a kovu.

Nad Paříží se právě rozpoutalo něco strašlivého, co smutně svědčí o vysoké míře odlidštění. Tím, kdo je nyní připraven více a více zasahovat, jsou soukromé armády specialistů na terorismus, rozsévající ničení a zraňující občanskou společnost. Tím, kdo měl monopol na destabilizaci populace (obvykle ve vzdálenějších oblastech naší planety), byly až doposud vlády a jejich speciální služby. A téměř všechny tyto věci dělaly naše země, které přede vším ostatním upřednostňovaly výhodný prodej zbraní. Je tedy normální, dokonce nevyhnutelné, že se tyto barbarské praktiky nyní obrací proti nám samým.

Slyšel jsem, jak jeden vlivný vládní úředník řekl: „Je nutné, abychom na útoky odpověděli ideologickou válkou.“

Tato myšlenka je nesmírně škodlivá, ačkoli je velmi blízko skutečnosti – jen slovo „ideologický“ musí být nahrazeno slovem „duchovní“ a slovo „válka“ je třeba nahradit slovem „boj“. Neboť „duchovní boj“ je přesným překladem termínu „džihád“, který používají dnešní teroristé.

Ona shoda přesně demonstruje, jak se v úrovni slov, která volíme, ve způsobu, jakým je používáme, a významu, jejž do nich vkládáme, nachází počínající duchovní boj. Začněme duchovně bojovat proti těm, kteří si neuvědomují, že myšlenky jsou skutečné bytosti. Tímto bojem však nemůže být válka, protože jeho zbraně jsou neseny láskou. Nikoli malou sebeláskou, egoistickou láskou, protože ta je jen pokřivenou travestií pravé lásky. Mluvím o skutečné lásce, která směřuje k celému lidstvu a k celé Zemi, lásce směřované ke všem bytostem.

Taková bezpodmínečná láska se může projevit a vykvést, jen pokud člověk promění marskou sílu útoku ve venušanskou sílu soucitu a úcty k druhým. Tato proměna se projeví také v našem vztahu k železu, základu útočnosti moderního průmyslu. Pokud budeme vnímat opravdové přednosti tohoto kovu, budeme schopni zažít zkušenost, že můžeme dosáhnout na duchovní odvahu, kterou železo vnáší do naší krve a jež se nám pak vrací jako soucit. Tak v sobě rozvineme opravdovou sílu Marsu ve skutečnou duchovní svobodu.

Tento proces proměny je onou správnou cestou, po které bychom se po těchto strašlivých událostech a současných hrozbách měli vydat. Skrze zduchovnění svého vztahu k vlastním myšlenkám a k jazyku tak můžeme proměnit celý svůj vztah ke společnosti, a ta se pak promění s námi.

Z francouzštiny přeložil Tomáš Koloc.