Čtrnáctideník Kulturní noviny

49. číslo pondělí 7. 12. 2015

Téma Zahraničí

Země svobodných, domov statečných

Bushmaster AR-15

Drastické události v USA v poslední době, jejichž společným jmenovatelem je střelba a mnoho mrtvých, vyvolávají pochybnosti o americkém pojetí svobody, které umožňuje vložit zbraň do ruky násilníků a šílenců. Následující esej uvádí hořce aktuální tematiku do širšího dějinného kontextu.

Amerika, to byl sen našeho mládí, jediná naděje v pusté šedi komunistického marasmu. Když v roce 1953 zvolili Američané Dwighta D. Eisenhowera prezidentem, jásali jsme, že zkušený a zasloužilý vojevůdce konečně s komunismem zatočí. V den, kdy se sta ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Jsou imigranti přínosem, nebo zátěží?

Obrázek nebo fotografie#15699

Co o tolik diskutovaném tématu říkají odborné studie.

I když je výzkumu tohoto problému věnováno hodně pozornosti a času, je vidět, jak obtížná je to problematika, jak obtížné je dobrat se relevantních výsledků; dá se bohužel říci, že si z těch studií může každý vybrat závěr, jaký se mu hodí do jeho sv ... více »

Společnost a politika Ekonomika

Solidární ekonomika jako cesta k udržitelnosti: případ České republiky (2. část)

Sbor z hor na velikonočním jarmarku v Neratově. Foto Sdružení Neratov

Pojetí ekonomiky jde ruku v ruce s podobou společnosti, s její budoucností. Pokud nechceme propadnout do zhoubné jednostrannosti současného ekonomického mainstreamu, která vede k nadřazení určitých částí společnosti nad jinými a k nereflektovanému zacházení se zdroji, pak musíme pojmenovat a podpořit alternativní ekonomické přístupy, které celý systém vyvažují a zrcadlí potřeby společnosti jako celku. Přinášíme dokončení přehledu alternativ z minulého čísla. 

Vedle obcí a družstev jsou nedoceňovanou součástí „jiné“ ekonomiky i spolky (dříve občanská sdružení), jejichž tradice rovněž sahá hluboko do Rakouska-Uherska. Na rozdíl od družstev jsou spolky zcela neziskové subjekty, což v praxi znamená mj. to, ž ... více »

Dokument

KN 2016: Prosíme o podporu a máme pro vás dárek!

Redakční kruh Kulturních novin se rozhodl připravit pro své příznivce překvapení. Projdeme úrodu roku 2015 a vybereme pro vás to nejzajímavější. Čtěte podrobnosti dále.

Kdybychom v každém vydání Kulturních novin v roce 2015 přinesli jen šest nových textů, tak by to bylo celkem zhruba tři sta článků. Ono jich ve skutečnosti bylo více a k tomu jsme od loňského roku vedle pravidelného týdenního vydání zavedli kurát ... více »

Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Gustav Oplustil: Televizní silvestr se začínal zkoušet už v létě

Gustav Oplustil

Rozhovor našeho redaktora s legendárním televizním scenáristou a dramaturgem, tvůrcem unikátního stylu konverzačních hudebních komedií založených na textech populární hudby, spolutvůrcem československého kulturního zázraku 60. let a dlouholetým autorem televizních Silvestrů.

Běžný televizní divák má vaše jméno nejspíš spojeno se čtyřmi díly hudebních komedií o svůdníku Alfonsi Karáskovi; Sedm žen, V lázních, Na svatbě ( To byla svatba, strýčku ) a Poslední leč, které byly založeny na parodiích populárních písní. Ano, to ... více »

Kultura a umění Zahraničí,Kultura

Střípky ze světové výstavy v Miláně (3. část)

Český pavilon v noci. Foto Martina Vohralíková

V předchozích dvou dílech postřehů z letošního Expa jsme se zabývali jeho organizací, tematikou i tím, jak se odrazila v prezentaci jednotlivých států. V posledních dvou částech se podrobněji podíváme na to, co v průběhu šesti měsíců na světové výstavě předvedla Česká republika.

Soudě dle našich médií (víceméně parafrázujících tiskové zprávy české reprezentace), Česká republika na Expu bodovala. A to už před jeho zahájením, v celém průběhu a potom i při jeho závěru, kdy se jí dostalo architektonické ceny. Ani jeden z jejích ... více »

Kultura a umění Kultura

Dávný komiks

Z tvorby Bohdana Butenka. Repro www.cartoons.com.pl

Max a Moritz ani Struwwelpeter se v českém prostředí nikdy „nechytili“, druhá polovina devatenáctého století, kdy tyto didakticko-černohumorné a ilustrované verše vznikaly, byla dobou českého národního uvědomění a Max a Moritz a Struwwelpeter byli Němci jako poleno.

Téma národní identity není v současné Evropě neaktuální, k drastickým výchovným příběhům z dějin německé literatury se ale vracím z osobních, ne z obecných důvodů. V loňském roce jsem byl prostřednictvím Polského institutu v Praze osloven s nabídkou ... více »

Kultura a umění Kultura

Barva mezi liniemi – digitální tisky Vladimíra Netoličky

Vladimír Netolička: Bez názvu, digitální tisk, 2015, 30 x 21 cm.   Foto: Jan Dočekal

Pozvánka na výstavu, která právě probíhá v Třebíči a představuje pozoruhodného místního výtvarníka.

V renesančním interiéru výstavní síně Předzámčí v Třebíči uvádí Městské kulturní středisko kolekci digitálních tisků z tvorby Vladimíra Netoličky. Výstava má titul Barva mezi liniemi a podtitul Obrázky ze staré skříně. Vladimír Netolička (narozen ... více »

Kultura a umění Kultura

Staré stezky střední Evropy od neolitu po Velkou Moravu

Stezky, které vznikaly na území střední Evropy zhruba od 7. tisíciletí před n. l. do 10. století nynějšího letopočtu, tedy od neolitu až po dobu římskou, tvořily základní starověkou komunikační síť. Když posléze nastal čas stěhování národů (3.–6. století) a po Germánech se ve střední Evropě objevili i Slované, trasy, po kterých sem přišli, předznamenaly i síť starých stezek uplatňovaných posléze i za Velké Moravy.

Dlouhá tisíciletí uplynula ve střední Evropě, než se dospělo k času, v němž se běžně využívalo k pěší komunikaci tras dávno prošlapávaných stezek a konečně v posledních tisíciletích už i cest využívaných povozy. V čase Keltů, kteří na našem území po ... více »

Poezie Kultura

Počteníčko: Sonet šedesátý šestý

Obrázek nebo fotografie#15729

Tento rok tomu je 416 let, co poprvé vyšly Sonety Williama Shakespeara. Ani taková doba však, jak vidno, nestačí na to, aby ze světa zmizel jediný zlořád z těch, které v nich popsal. Láska, již vnímal jako jedinou záštitu před špínou světa, touto jedinou záštitou však naštěstí zůstala až do dnešních dnů…

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc,   jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se sápe na slušnos ... více »

Fejeton Kultura

Vokno anóbrž auslág

Obrázek nebo fotografie#15707

Divadelník v jiném stavu.

Vokno, někdy také auslág, je stav, ve kterém se dosud bravurně hovořící herec během představení dostane do podivného stavu, kdy ho polije horko, začne mu stékat pot ze zad až někam dolů, krevní tlak stoupne ke stodevadesáti, mozek jaksi ztrouchniví ... více »