Kultura a umění Kultura

Barva mezi liniemi – digitální tisky Vladimíra Netoličky

Vladimír Netolička: Bez názvu, digitální tisk, 2015, 30 x 21 cm.   Foto: Jan Dočekal Vladimír Netolička: Bez názvu, digitální tisk, 2015, 30 x 21 cm.   Foto: Jan Dočekal Vladimír Netolička: Bez názvu, digitální tisk, 2015, 30 x 21 cm.   Foto: Jan Dočekal

Pozvánka na výstavu, která právě probíhá v Třebíči a představuje pozoruhodného místního výtvarníka.

V renesančním interiéru výstavní síně Předzámčí v Třebíči uvádí Městské kulturní středisko kolekci digitálních tisků z tvorby Vladimíra Netoličky. Výstava má titul Barva mezi liniemi a podtitul Obrázky ze staré skříně.

Vladimír Netolička (narozen 1952), absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1984, prof. Evžen Weidlich), je na Vysočině, kde se narodil a trvale zde působí, méně známý než jeho profesní kolegové. Především proto, že přítomná výstava je jeho teprve čtvrtým samostatným vystoupením (1984 a 2007 v Třebíči, 2010 v Jihlavě).

Digitální tisk, jímž jednotně vznikla nyní představená Netoličkova díla, umožňuje bez mezikroku poměrně rychle vytvořit (většinou laserovou technikou) vícebarevnou tiskovinu jako přímý, třeba i solitérní, výstup z počítače. Když je výtvarník s tímto druhem polygrafie zevrubně seznámen, nemá žádná explicitní omezení. Ve vytvářeném obrazu může plně projevit citlivost pro obsah i formu.

Není třeba brát úplně závazně autorský podtitul názvu výstavy. Obrázky ze staré skříně, to je především hravý protimluv. Jistě intuitivnější, než by bylo skutečnosti bližší odvolání se na „skříň nejnovější, digitální“. Netolička si v povaze svého stylizovaného realismu umně hraje s „konstrukcemi“ figur (i andělských), zvířat a staveb. Vše má osobitě autorskou podobu, značně redukovanou, graficky čistou a barevně harmonickou. Představená kolekce navozuje v sumě formy impresi ilustrací pro leporelo na téma Co je co. A snad i upozorňuje na Netoličkova prvního učitele Josefa Kremláčka (1937–2015), jehož ilustrace dětských knih jsou často založeny právě na stylizovaném zpodobení jedné bytosti. Kremláčkova první inspirace vězela, rád o tom hovoříval, v třebíčském betlemářství. Jedna bytost na ploše jedné knižní ilustrace, to je v časovém a obsahovém posunu ikonické připomenutí figurky z betlému. V Kremláčkově vlivu na Netoličku (řekněme v druhé polovici 60. a v počátku 70. let) byly jistě přítomné i tyto souvislosti. S potěchou lze v tom vidět zřetelné znaky kontinuity s konzistentním základem. Tedy snad Netoličkovy obrázky přece jen evokují cosi „ze staré skříně“, v níž bylo možné nalézt k věcnosti přidanou svébytnost.

Barva mezi liniemi, Obrázky ze staré skříně, Vladimír Netolička, Výstavní síň Předzámčí, zámek 1, Třebíč. Výstava je přístupná do 3. ledna 2016, otevřena je v pondělí–čtvrtek od 10. do 16. hodiny, v pátek od 10. do 15. hodiny, v sobotu a neděli od 10. do 16. hodiny.