Čtrnáctideník Kulturní noviny

50. číslo pondělí 14. 12. 2015

Téma Domov,Zahraničí

Balkánská uprchlická cesta – realita a perspektivy

Hranice mezi Maďarskem a Rakouskem, září 2015. Foto Joachim Siedler, Wikimedia Commons

Autoři sledovali koncem listopadu migrační trasu z Rakouska přes Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii až do Řecka a odtud na cestě zpět variantní trasu přes Bulharsko a Srbsko. O své cestě vypracovali zprávu, z níž zveřejňujeme podstatnou část závěrů a rozkladů.

Redakční úvod: Prvních několik stránek zprávy je věnováno stručným charakteristikám jednotlivých hraničních přechodů a sběrným a registračním táborům. Prvním popsaným místem cesty je železniční nádraží ve Vídni, následují hraniční přechod Šentilj ... více »

Komentář Ekonomika

Musí být dlužník navěky zatracen?

Obrázek nebo fotografie#15756

Úvaha o věřitelích a dlužnících.

Nestává se často, že člověk má chuť vstát a aplaudovat, když něco řekne veřejný činitel, v tomto případě ministr (spravedlnosti Pelikán) prohlásil, že chce prosadit, aby chronickým dlužníkům byly jejich dluhy odpouštěny, tedy bez náhrady pro věřitel ... více »

Společnost a politika Kultura

Střípky ze světové výstavy v Miláně (4. část)

Lukáš Rittstein - Za horizont, Foto Martina Vohralíková

Poslední část postřehů z letošního Expa přibližuje vnitřní expozici českého pavilonu, kulinářské pochoutky servírované v jeho restauracích i to, jakou show zde Češi návštěvníkům nabídli.

Stejně jako stavba českého pavilonu byl i vznik jeho vnitřní expozice podpořen ze soukromých zdrojů, k čemuž došlo v historii české účasti na Expu úplně poprvé. Z celkového rozpočtu naší reprezentace v Miláně, který činil 230 milionů korun, přispěly ... více »

Dokument

KN 2016: Prosíme o podporu a máme pro vás dárek!

Redakční kruh Kulturních novin se rozhodl připravit pro své příznivce překvapení. Projdeme úrodu roku 2015 a vybereme pro vás to nejzajímavější. Čtěte podrobnosti dále.

Kdybychom v každém vydání Kulturních novin v roce 2015 přinesli jen šest nových textů, tak by to bylo celkem zhruba tři sta článků. Ono jich ve skutečnosti bylo více a k tomu jsme od loňského roku vedle pravidelného týdenního vydání zavedli kurát ... více »

Společnost a politika Věda

Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska

Julius Tandler. Foto aeiou.at

Mnozí slavní lékaři a vědci s domácími kořeny mají v různých zemích světa své sochy, pamětní desky, jsou po nich pojmenovány ulice i náměstí, zatímco u nás doma jsou téměř neznámí. Následující text připomíná osobnosti, jež by pro svůj přínos medicíně rozhodně neměly zapadnout.

Historie rozvoje lékařské vědy v celé střední Evropě je velice bohatá. České země byly v době vzniku moderní medicíny součástí podunajského soustátí – Rakouského císařství a později Rakousko-Uherska – a tvořily nejen jeho významné průmyslové centrum ... více »

Kultura a umění Kultura

Výstava plná Ducha a krásy

Oltář Čtrnácti sv. pomocníků z Kadaně. Hans Maler z Chebu, Kadaň / Cheb (?), kolem r. 1480. Fotografie © 2015 Národní galerie v Praze

V pražské Valdštejnské jízdárně probíhá do 13. března výstava Bez hranic – umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Je to velmi vydařený počin.

Výstava nejen, že shromáždila umělecké poklady z určité oblasti a určitého období, ale je k návštěvníkovi vstřícná, je přehledná, její architektonické řešení souzní s vystavenými díly, popisky u exponátů jsou jasné, srozumitelné a přiměřené délky. V ... více »

Kultura a umění Kultura

My a ti druzí

Obrázek nebo fotografie#15777

Poznámky Ivy Pekárkové o tom, jak se žije cizincům v současné Velké Británii, a také o tom, že tolerance není samozřejmá, ale jinou cestu k přežití nemáme.

Jak známo, v současné české debatě o islámu zoufale chybí hlas někoho, kdo na vlastní oči viděl živého muslima. Proto je velmi potřebným zdrojem informací kniha Postřehy z Londonistánu , v níž se Iva Pekárková dělí o své zkušenosti z přistěhovaleck ... více »

Literární ukázka Dokumenty

Počteníčko: Stromy

Obrázek nebo fotografie#15745

Ukázka z knihy Hermanna Hesseho Putování (1920), o které autor napsal, že je to „chvalozpěv na krajinu kantonu Ticino“.

Stromy pro mne vždy byly nejdůtklivějšími kazateli. Ctím je, když žijí v národech a rodinách, v lesích a hájích. A ještě více je uctívám, když stojí osamoceně. Jsou takové opuštěné. Ne jako poustevníci, kteří se z nějaké slabosti utekli do samoty, n ... více »

Fejeton Kultura

***

Petr Motýl. Foto Věra Koubová

Adventní básnický fejeton.

  advent nastal nastal ejhle Hospodin měl přijít přijít a všichni jeho svatí s ním s ním   předvánoční večírky se třpytily v tmách skotskou whisky a grilovaným vepřovým žebrem obleky drahé hodinky a jinde rum a vodka bryndaly na montérky a klobásy s ... více »