Poezie Domov

Karel Toman

Aljaksandr Tarasevič: Březen, mědirytina, asi 1672. Repro Wikimedia Commons

Jak za básníkem přišlo jaro.

Březen

Na naší studně ráno hvízdal kos.
Jde jaro, jde jaro.
A když jsem okno na sad otvíral,
šeptaly pukající pupeny:
Jde jaro, jde jaro.

Bez chvěje se a hrušně čekají.
Jde jaro, jde jaro.
Zas novým třpytem rozkvétá ti vlas
a nových kovů napil se tvůj smích.
Jde jaro, jde jaro.

Bože můj,
obnoviteli, obroditeli,
na srdce v sněhu pamatuj.

Ze sbírky Měsíce (1918).