Poezie Kultura

Kathleen Raineová: Zaříkávadlo, jak přivést ztracené tvory domů

Paul Gauguin: Dobrý den, pane Gauguine (Bonjour, Monsieur Gauguin). Olej na plátně. 1889. 92,5 × 74. Národní galerie, Praha.

Zaříkávadlo, jak přivést ztracené tvory domů

Domů, domů 
ptáci domů! 
Skřivane do trávy, 
střízlíku do křoví, 
vráno do korun stromů, 
vlaštovko pod okap, 
orle na skálu, 
havrane na kámen, 
všichni ptáci domů!

Domů, domů,
zbloudilí domů,
králíku do díry,
liško do země,
myši pod prkna,
kryso do stodoly,
dobytku do stáje,
pse do boudy,
zvířata domů!

Domů, domů,
tuláci domů,
kormoráne na skálu,
racku z bouře,
člune do přístavu,
bezpečně domů!

Děti domů,
večer domů,
chlapci, děvčata,
z cest běžte domů,
z velkého deště
synové domů,
z houstnoucí tmy
vy mladí domů!

Domů, domů,
všichni domů,
mrtví na hřbitov,
živí k světlu lamp,
staří ke krbu,
dívky ze soumraku,
dítě na prsa,
a srdce do skrýše,
ztracení domů!

Přeložila Jiřina Hauková, časopis MY 1/1965.

Kathleen Raineová (1908–2003) byla anglická básnířka a novoplatónská filosofka, odbornice na dílo Williama Blakea a zakladatelka esoterického časopisu Temenos. Přednášela na Harvardově univerzitě, za svou tvorbu byla roku 2000 oceněna Řádem britského impéria.